Bilgi için Tıklayınız...

Dış ticaret, ürünlerin ve sermayenin ulusal sınırlar dışına akışı ile ilgilidir ve globalındaki ürünlerin alışverişini kapsar.
 
Uluslararası ticaret eski bir ekonomik faaliyet olmakla birlikte glaballeşen ekonomik ilişkilere bağlı olarak giderek karmaşıklaşmakta ve uzmanlık gerektirmektedir. Dış ticaretin finansmanını sağlamak üzere uluslararası finansal piyasalarda çok sayıda finansal ürünler ortaya çıkmıştır. Firmaların, modern dış ticaret işlemlerini, çeşitli belgelerini, finansman usullerini bilen uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer yandan günümüz ekonomik ilişkilerinde ve dış ticarette lojistik uygulamaları ve maliyetlerinin yüksekliği de bu alanın uzmanlık gerektirmesinden işletmeler bu faaliyetlerini dış ticarette uzman personellerle yürütmek istemektedirler.
 
Ülkelerin ihracat ve ithalatından oluşan dış ticaret, sadece ürün veya sermayenin ulusal sınırlardan karşılıklı olarak akışını ifade eder. Dış ticaret alım satım işlemlerinin teslimi açısından ithalat ve ihracat olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Ülke ekonomisinin kalkınmasında ihracat önemli bir yeri olması sebebiyle ihracatın artırılması, ithalatın azaltılması hususunda hedeflere ulaşmak için alınan kararlar ve tedbirler dış ticaret siyasetini oluşturur.
 
İletişim araçlarının gelişmesi ile ülkeler birbirlerine daha çok yaklaşmış, çok küçük işletmeler bile uluslararası piyasalarda iş yapabilir hale gelmiş ve dış ticaret önem kazanmıştır. Türkiye'nin dünya ülkeleri ile olan ilişkilerinin gelişmesinde dış ticaretin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Dış ticarette başarıyı yakalamak isteyen, uluslararası pazarlara açılmak ve dünya standartlarında ürün üretmek ve hizmet vermek amacında olan işletmeler öncelikle ellerindeki insan gücü kaynağını gözden geçirmek ve bu alanda ya mevcudu iyileştirmek veya yeni bir sistem kurmak yönünde adım atmak durumundadırlar.
 
Dış ticaret alanında faaliyette bulunacak olan firma, öncelikle pazarlama, satış ve operasyon kadrolarını oluşturması ve bu kadrolarda çalışacak kişilerin genel dış ticaret bilgilerinin yanı sıra firma içi genel iş akışına hakim olabilmelerini de temin yönünde pazarlama, muhasebe, finans, lojistik, hukuk vb. alanlardaki temel mesleki bilgi ve becerilerini, sosyal ve davranışa dair yeterliliklerini de geliştirmeleri gerekir.
 
İşletmenin dış ticaret bölümünde çalışacak kişilerin, uluslararası ticaretteki temel bilgilere hakim olması, müşteri odaklılığı felsefe olarak kişiliğine ve hayatının her alanına yansıtan bir kimliğe, prezantabl, aktif ve girişimci ruha sahip olması gerekir. Dış ticaret, uygulamaları, kambiyo, gümrük mevzuatı ve gümrük işlemleri konusunda yetiştirilen öğrenciler özel dış ticaret firmalarında ve kamu kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini kurup dışa dönük ticari faaliyette de bulunabilirler.

Kuruluş: Dış Ticaret Programı, Dış Ticaret Bölümü altında, 2013-2014 yılında 40 (kırk) öğrenci kontenjanı ile açıldı. (ISCED Kodu: 349)

Kazanılan Derece: Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Dış Ticaret Meslek Elemanı” alanında Ön Lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi: Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Şartları: 
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve mezuniyet not ortalamasına göre sınavsız geçiş hakkını kullanarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince tercih ettiği programlara yerleştirilmesi, Programımızın kontenjanlarının dolmaması halinde Lise programlarından Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı neticesinde yeterli puan almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar: 
Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında, önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz bulunmamaktadır. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar, İngilizce dersinden muaf olurlar. Daha önce Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans veya Lisans Programlarında okumuş, mezun olmuş veya herhangi bir nedenle ilişiğini kesmiş, sonra programımızı tercih etmek sureti ile Yüksekokula kayıt yaptırmış öğrencilerin önceki eğitim kurumunda/kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerin, programımızdaki derslerle kredi ve içerik uyumunun olması, Üniversitemizin Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğine uygun olması kaydı ile bu derslerden muaf tutulmaları mümkündür.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: 
Dış ticaret programında, dış ticaret işlemleri, işletme yönetimi, elektronik ticaret, ekonomi, muhasebe, hukuk, ticaret hukuku, lojistik, Uluslar arası pazarlama dış ticaret mevzuatı, gümrük işlemleri, uluslararası iktisat, serbest bölgeler, bankacılık ve kambiyo işlemleri ile ilgili dersler okutulur.

Yeterlilik Şartları ve Kuralları: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve staj raporundan başarılı olan öğrencilere, Dış Ticaret Meslek Elemanı alanında Ön lisans diploması verilir.

Program Profili:
 
Dış Ticaret Programın Amacı: Etkin iletişim tekniklerini kullanabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren işletmelerin dış ticaret, ihracat, ithalat, dış ticaret işlemleri muhasebesi, kambiyo ve gümrükleme vb. alanlarda ihtiyaç duydukları Dış Ticaret Meslek Elemanlarını yetiştirmektir.
 
Programın hedefi; Programda Mesleki yeterlilik kriterlerini yerine getirebilecek niteliklere sahip dersler dört dönem halinde belirlenerek konulmuştur. Paydaşlardan gelen değişiklik talepleri dikkate alınarak ders planları üzerinde günün gerektirdiği ihtiyaçları karşılamak amacı ile gerekli değişiklikler yapılma imkanı mevcuttur.

Program Çıktıları:
 
 1. Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurabilmek,  
 2. Gümrük işlemleri, kambiyo ve dış ticaretin temel kavramlarını kullanabilmek ve işleyişini bilmek,  
 3. Genel Hukuk, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Dış Ticaret Mevzuatı, Gümrük Mevzuatı konularına hakim olmak,  
 4. Temel ekonomik göstergeleri analiz edebilmek, işyeri kurma fikrini oluşturabilme ve kuruluş işlemlerini yürütebilmek,  
 5. Türkiye’nin içinde bulunduğu bölge veya global düzeyde yürütmekte olduğu entegrasyonlar hakkında bilgi sahibi olmak,  
 6. Pazarlama araştırması için veri toplayabilmek, araştırma raporunu sunu haline getirebilmek, hazırlanmış bir araştırma raporunu değerlendirebilmek,  
 7. Alanında yeterli olabilecek düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmak,  
 8. Kalite Yönetim Sistem ve Standartları ile Dış Ticarette Standardizasyon hakkında yeterli bilgiye sahip olmak,  
 9. Uluslararası pazarlama mantığına sahip olarak bu pazarları takip etmek, bu faaliyetlerinin belirlenmesine katkıda bulunabilmek, uluslararası pazarlarda satış faaliyetlerini yürütebilmek,  
 10. Gümrük İşlemleri ve Dış Ticaret alanında istatistiki bilgileri kullanabilmek,  
 11. Temel bilgisayar bilgisine ilave internet teknolojileri, ofis yazılımları gibi programları kullanabilmek,  
 12. Uluslararası çevredeki siyasi, kanuni, ekonomik ve teknolojik güçleri tanımak,  
Uluslararası ticaretin başlıca teorilerine hakim olmak ve sürekli değişen global iş dünyasında, uluslararası ticaretin teorilerini gerçek hayat fonksiyonları ile bağdaştırabilmek.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler: Dış Ticaret Elemanı olmak isteyenlerin; 
 1. Sosyal bilimlere özellikle ekonomiye, ticaret ve büro işlerine ilgi duyan, 
 2. Ayrıntılara dikkat eden, sorumluluk sahibi, 
 3. Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını etkileyebilen, 
 4. Girişimci kimseler olmaları gerekir. 
 5. Yabancı dil ve bilgisayar bilgisi meslekte başarıyı artıran etkenlerdir.
Dış Ticaret Programı Mezunlarının İstihdam Profilleri: Mezunlar; 
 • Dış Ticaret firmalarında;
  • İthalat işlemleri sorumlusu 
  • İhracat işlemleri sorumlusu 
  • Gümrükleme işlemleri sorumlusu vs. olarak istihdam edilmektedirler. 
 • Gümrük Müşavirliği firmalarında gümrükleme departmanlarında görev alabilmektedirler. 
 • Lojistik firmalarında görev alabilmektedirler.
 • *Bankaların kambiyo bölümü meslek elemanlarının çalışabileceği
 • KPSS sınavı ile Gümrük Müdürlüklerinde;
  • Gümrük Muhafaza 
  • Gümrük Muayene memurluğu vs. olarak çalışabilmektedirler.
  • Maliye Bakanlığı bağlı birimlerinde görev alabilirler. 
Çalışma Ortamı ve Şartları: Dış ticaret elemanları genelde büroda çalışıyor olmakla birlikte zaman zaman iş takibi için seyahat etmeleri gerekebilir. İthalat-ihracat işiyle ilgili işletmelerde görev alanlar gümrüklerde de iş takibi yaparlar.
Üst Derece Programlara Geçiş ve Meslekte İlerleme: “Dış Ticaret ” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
 
Ayrıca, 2 yıllık Ön lisans eğitimini tamamlayan her öğrenci Açıköğretim Fakültesinin alanları ile ilgili 4 yıllık bölümlerine sınavsız devam hakkı kazanmakta ve ilgili bölüme 3. sınıftan itibaren devam edebilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Şartları: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2 ağırlıklı not ortalaması elde eden, ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere DIŞ TİCARET Meslek Elemanı alanında Ön lisans diploması verilir.
Çalışma şekli: Örgün öğretim
Bölüm İmkanları: Dış Ticaret Bölümü, Dış Ticaret Programında, 3 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Öğretim elemanlarının bilgisayarı ve her odada internet bağlantısı bulunmaktadır. Dersliklerden bir kısmı teknoloji sınıfı olarak tasarlanmış, projeksiyon ve slayt makinelerinin kullanımı mümkün hale getirilmiştir. Ayrıca, program Farabi, Leonardo Da Vinci gibi yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin dahil olduğu değişim programları sunmaktadır. Çift anadal ve yan dal programları ile Harran Üniversitesi öğrencilerinin disiplinlerarası eğitim görmelerine imkan sağlamaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri:
 
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Metin ARSLAN e-mail:metinarslan@harran.edu.tr
   
Adres Harran Üniversitesi, Birecik Meslek Yüksekokulu. Karşıyaka Mah. Prof.Dr. İbrahim Halil
  MUTLU Cad. Birecik / Şanlıurfa
Posta Kodu 63400
Telefon 04143183000 3143229
Fax 04143183228
Web Adresi http://birecik.harran.edu.tr/
e-mail birecik@harran.edu.tr
Ülke Türkiye
İl Şanlıurfa
İlçe Birecik

HIZLI ERİŞİMİLETİŞİM

Adres: Harran Üniversitesi,
Birecik Meslek Yüksekokulu
Karşıyaka Mah.
Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU Cad. 
Birecik / Şanlıurfa
Tlf: (0 414) 318 30 00
Fax: (0 414) 318 32 28
E-posta:birecik@harran.edu.tr