Elektrik Programı

 

Teknikerlerin konumu, çalışma alanındaki görevi itibariyle üst düzey yöneticisi ve mühendis ile teknisyen arasındadır. Teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten ise daha fazla uygulama becerisine sahip bir ara teknik elemandır. Böyle bir eleman, bazı küçük veya orta büyüklükteki işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolü üstlenebilir.

 

Tekniker yönetimine karşı alanı ile ilgili çalışmaların verimli olmasından sorumludur. Belirli görevlere verilmiş usta ve teknisyenlerin çalışmalarına nezaret eder dolayısıyla, mesleğin gerektirdiği bir kısım rutin olmayan ve kompleks nitelikli görev ve işlemleri yapabilir.

 

Bu görev ve işlemleri yerine getirirken ferdi sorumluluklar alır yada başkaları ile işbirliği içinde çalışır. Hata bulma, problem çözme, karar verme, işlem ve fonksiyonların planlanması alanlarının çoğunda uzmanlık gösterir.

 

Elektrik Programı; elektriğin üretimi, nakledilmesi, dağıtımı ve denetimi ile, ısıtma, aydınlatma ve güç denetiminde, kullanımıyla ayrıca, elektrik donanımının üretilmesi, denenmesi ve ölçülmesiyle ilgilidir. Bunlara ek olarak, yapılarda elektriğin emniyetle tesis edilmesi ve bakımının yapılmasını da kapsar.

 

Elektrik teknikeri ise; yukarıdaki konuların tamamında geniş bir bilgiye sahip bulunan, ancak bu konulardan birinde uzmanlaşmak üzere eğitilmiş kimsedir. Tekniker alacağı eğitim ile, kendisinin başkalarıyla mesleki ilişki kurması gerektiğini bilir, yüksek düzeyde el becerisine sahip olup, ileri teknolojiyle, enformasyon teknolojilerindeki çağdaş eğilimleri bilecek konuma gelir.

 

Elektrik programı, günümüz teknolojisine uygun tekniker eğitimi ihtiyaçlarına cevap verecek yeterli açılımları içermektedir. Eğitim programı, gelişen teknolojilere paralel ders içerikleri, haftalık ders saatleri ve kredi saatleri dikkate alınarak örülmüş, yeni dersler ilave edilmiş bölgesel ve yerel farklılıklara cevap verebilmek için seçmeli dersler ile gerekli esneklik sağlanmıştır. İleride modüler sisteme geçişe imkan verecek ve aynı zamanda uluslar arası denkliği sağlayabilecek bir zemin oluşturulmaya özen gösterilmiştir. Ayrıca, elektrik programının dikey geçiş yapabileceği lisans eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinin eğitim programları da dikkate alınmıştır.

 

Elektrik teknikeri unvanı taşıyacak öğrencinin meslek tanımı, rolü, teknik becerileri ve davranış şekilleri göz önüne alınmış, yeterlilik çizgileri belirlenerek gelişen teknolojiye uygunluğu ve piyasaya geçerliliğinin yanı sıra orta öğretimden önlisans eğitimine geçiş, önlisans eğitiminden lisans eğitimine geçişte uyumluluk göz önüne alınarak eğitim programı hazırlanmıştır.

 

Öğrencinin iş hayatına kendini daha iyi hazırlayabilmesi ve okul ile endüstri arasında güçlü bir ilişkinin kurulması gerekliliğinden hareketle, her eğitim yılı sonunda otuzar günlük endüstriye dayalı öğrenim (staj) öngörülmüştür.

 

Öğrencinin bu derslerden azami fayda sağlayabilmesi için kendisini motive ederek kendi öğreniminden büyük ölçüde sorumlu olması gerektiği vurgulanarak, ders boyunca öğrencinin aktif bir rol oynayacağı, işlenen konunun teorik içeriği ile birlikte uzmanlık dalıyla ilgili teçhizatları çalıştırarak laboratuar deneylerini yapabileceği ortamlar hazırlanmıştır.

 

Öğrencilerin; ders çalışma becerileri, kendilerini yönetme kabiliyet ve değerlendirme becerileri, gözlem yetenekleri ve karar verme becerileri, problemi tanımlama deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi tatbik ederek problemi çözme hususlarında alıştırma yapmaları sağlanmıştır.

 

 

HIZLI ERİŞİM

İLETİŞİM

Adres: Harran Üniversitesi,
Birecik Meslek Yüksekokulu
Karşıyaka Mah.
Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU Cad. 
Birecik / Şanlıurfa
Tlf:   (0 414) 318 32 29
Fax: (0 414) 318 32 28
E-posta:birecik@harran.edu.tr