TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI
 
Program Profili
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığının 02/02/2018 tarihli ve E.8841 sayılı yazı ile Birecik Meslek Yüksekokulu bünyesinde; Seyahat, Turizm ve Eğlence Bölümü’ne bağlı Turizm ve Seyahat Hizmetleri Ön Lisans Programı açılmış ve 25/04/2018-9988 tarih ve sayılı yazı ile 40 (kırk) öğrenci kontenjanla 2018-2018 Eğitim-Öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı ile Türkiye ve Dünya turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu; Turizm alanında gerekli olan tüm teorik bilgiye hakim, sıkı bir sektörel deneyime sahip, en az iki yabancı dile (çok iyi derecede) hakim, bilgisayar teknolojilerini kullanabilen, karar verebilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip, dünya turizmindeki en son gelişmeleri yakından izleyen, insan ilişkilerinde uzmanlığa sahip olan, vizyonu geniş ve sürekli gelişime açık, kaliteli insan gücünü yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Mezun olan öğrenciler; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tur Operatörleri, Seyahat Acentaları, Oteller, Hava Yolları, Belediyelerin Turist, Enformasyon Büroları, İl Turizm Müdürlükleri, Organizasyon ve Reklam Firmaları, Özel Kuruluşların ihracat-ithalat Birimleri, Yurt dışı tanıtım Ofisleri ve benzeri birçok kamu ve özel sektör kuruluşlarda görev almaktadır.
Programın Amacı
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı, seyahat acentelerinde görev yapabilecek; prosedürler ve mevzuat hakkında bilgi sahibi; operasyon, rezervasyon ve biletleme gibi işlemleri yürütebilen meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Programın Hedefi
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı, turizm sektörü için gerekli olan tüm teorik bilgiye hakim,  yeterli düzeyde sektörel deneyim kazanmış, en az iki yabancı dil bilgisine sahip, bilgisayar teknolojilerini kullanabilen, uluslararası ve ulusal turizmdeki güncel gelişmeleri yakından takip eden, iletişim yönü güçlü, vizyonu geniş ve gelişime açık iş gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Programın Öğrenme Çıktıları
 1. Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri tanımlar,
 2. Turizm ve Otel İşletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler ve mesleki standartları bilir.
 3. Konaklama işletmelerinde önbüro, önbüroda kulllanılan sistemler, önbürodaki süreçler, oda satış fiyatının bulunması ve önbüro faaliyetlerinin bütçelenmesi gibi konularda bilgi sahibi olur,
 4. Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımların nasıl çalıştığını bilir ve bu sistemleri kullanır.
 5. Satış pazarlama, kongre ve fuar organizasyonlarında ekip elemanı olarak takım çalışmasına katılır.
 6. İş hayatında ve günlük hayatta karşılaşılacağı iletişim sorunları çözer, ast ve üstleriyle etkili ve sağlıklı iletişim kurar ve ekip çalışmasına uyum sağlar,
 7. Toplumsal, kültürel, ahlaki, hukuki, mesleki ve etik değerleri kavrar ve iş hayatında ve günlük hayatında uygular.
 8. Kat hizmetleri yönetimi, oda ve genel alan temizliği, çamaşırhane yönetimi, temizlik ürünlerinin kullanımı ve denetimini bilir ve uygular.
 9. Eğitim-öğretim döneminde ve staj çalışmalarında edindiği teorik ve pratik bilgiler ile yabancı dil bilgisini sektörde rahatlıkla kullanır.
 10. Rezervasyon alma, oda satışı, müşteri karşılama, hesap işleme, muhasebe ve kayıt işlemlerini bilir ve uygular.
 11. Otel işletmelerinde yiyecek içecek departmanı altında yapılan menü planlama, gıda üretimi, mutfak hizmetleri yönetimi, servis hizmetleri, ziyafet organizasyonları uygulamaları bilir ve bu uygulamalarda aktif görev alır.
 12. Turizm işletmelerini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular.
 13. Mesleği ile ilgili yenilikleri sürekli takip eder ve kendini sürekli geliştirir.
 14. Mesleği ile ilgili rapor hazırlar ve üstlerine sunar.
 15. İnsan kaynağı temini, eğitim, oryantasyon, performans değerlendirme, kariyer planlama vb. konuları bilir ve uygular.
Program Dili: Türkçe
Program Temel Alanı: Kişisel Hizmetler/Mesleki
Program Süresi: 2 Yıl
Program Methodu: Örgün
Kazanılan Derece: 2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Turizm ve Seyahat Hizmetleri alanında önlisans derecesi verilir.
Öğrenim Düzeyi: Ön Lisans
Kayıt Kabul Koşulları:  Adayların meslek yüksekokullarına kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Üniversiteye kayıt işlemi adayın bizzat kendisi tarafından yaptırılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olanların kayıtları yakınları tarafından da yaptırılabilir. Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye öğrenci kimlik kartı verilir. Meslek Yüksekokullarına kayıt için; 1) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların, denkliği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış olmak, 2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonucunda o öğretim yılında Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programına merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş bulunmak, şartları aranır. Kayıt için gerekli belgeler: 1)Lise ve dengi okul diploması 2)ÖSYM’ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi
Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını elde eden öğrencilere Turizm ve Seyahat Hizmetleri alanında önlisans diploması verilir.
Önceki Öğrenmelerinin Tanınması: Herhangi bir yükseköğretim kurumundan daha önce alınıp başarılı olunan ders, staj vb.nin muafiyet başvuruları Harran Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Talep edilen ders, staj vb.nin muafiyeti için, daha önce alınan ders ile muaf edilecek Meslek Yüksekokulumuz dersi kredilerinin eşit veya Meslek Yüksekokulumuz dersi kredisinden yüksek olması; dersten başarılı olması ve devam koşulunu yerine getirmesi şartı aranır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Turizm ve Seyahat Hizmetleri alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Mezunların İstihdam Profili: Mezunlar bütün turizm işletmelerinde, özellikle seyahat işletmeleri ve acenteleri, tur operatörlüğü işletmeleri, havayolu işletmeleri, büyük turistik yolcu gemileri, kongre ve fuar organizasyon şirketlerinde, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm İl Müdürlükleri ve Belediyelerde çok kolay iş bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş: Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS ( Dikey Geçiş Sınavı) sınavından başarılı olmaları koşuluyla alanlarıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca Açık Öğretim Fakültelerinin ilgili lisans programlarına doğrudan sınavsız dikey geçiş yapabilirler. Geçilebilecek Programlar:

 • Seyahat İşletmeciliği,
 • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
 • Turizm İşletmeciliği
 • İşletme,
 • İşletme Enformatiği,
 • İşletme Yönetimi,
 • İşletme-Ekonomi,
 • Lojistik,
 • Lojistik Yönetimi,
Mezun olabilmek için staj bilgisi: Programa kayıtlı öğrencilerin mezun olabilmeleri için 2. Veya 4. Yarıyıl sonunda otuz (30) iş günü endüstriye dayalı öğretim (staj) yapmaları zorunludur. Tüm ders ve yükümlülüklerini tamamladığı halde staj yapmayan, stajı eksik yapan veya yaptığı stajda başarısız görülen öğrenciler stajı tamamlayana kadar mezun olmuş sayılmazlar.
Programda kayıtlı kadrolu öğretim elemanı sayısı: Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programında alanında 1 öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi yapmaktadır. Bunlardan 2’si doktora mezunu, 1 ise yüksek lisans mezunudur.

BOLOGNA

 

HIZLI ERİŞİM

İLETİŞİM

Adres: Harran Üniversitesi,
Birecik Meslek Yüksekokulu
Karşıyaka Mah.
Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU Cad. 
Birecik / Şanlıurfa
Tlf: (0 414) 318 30 00
Fax: (0 414) 318 32 28
E-posta:birecik@harran.edu.tr