Dili: Türkçe
Temel Alan: Kişisel Hizmetler/Mesleki
Süresi: 2 Yıl (+1 yıl isteğe bağlı hazırlık)
Methodu: Örgün
Kazanılan Derece: 2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Turizm ve Seyahat Hizmetleri alanında önlisans derecesi verilir.
Öğrenim Düzeyi: Ön Lisans
Kayıt Kabul Koşulları:  Adayların meslek yüksekokullarına kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Üniversiteye kayıt işlemi adayın bizzat kendisi tarafından yaptırılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olanların kayıtları yakınları tarafından da yaptırılabilir. Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye öğrenci kimlik kartı verilir. Meslek Yüksekokullarına kayıt için; 1) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların, denkliği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış olmak, 2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonucunda o öğretim yılında Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programına merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş bulunmak, şartları aranır. Kayıt için gerekli belgeler: 1)Lise ve dengi okul diploması 2)ÖSYM’ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi
Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını elde eden öğrencilere Turizm ve Seyahat Hizmetleri alanında önlisans diploması verilir.
Önceki Öğrenmelerinin Tanınması: Herhangi bir yükseköğretim kurumundan daha önce alınıp başarılı olunan ders, staj vb.nin muafiyet başvuruları Harran Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Talep edilen ders, staj vb.nin muafiyeti için, daha önce alınan ders ile muaf edilecek Meslek Yüksekokulumuz dersi kredilerinin eşit veya Meslek Yüksekokulumuz dersi kredisinden yüksek olması; dersten başarılı olması ve devam koşulunu yerine getirmesi şartı aranır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Turizm ve Seyahat Hizmetleri alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Programın Amacı: Program, seyahat acentelerinde görev yapabilecek; prosedürler ve mevzuat hakkında bilgi sahibi; operasyon, rezervasyon ve biletleme gibi işlemleri yürütebilen meslek elemanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Bölüm Akademisyenleri:
Dr.Öğr.Gör. Okan ÇOLAK
Dr.Öğr.Üyesi Neslihan KAN
Öğr.Gör. Sultan BELLİ

BOLOGNA

 

HIZLI ERİŞİMİLETİŞİM

Adres: Harran Üniversitesi,
Birecik Meslek Yüksekokulu
Karşıyaka Mah.
Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU Cad. 
Birecik / Şanlıurfa
Tlf: (0 414) 318 30 00
Fax: (0 414) 318 32 28
E-posta:birecik@harran.edu.tr