DIŞ TİCARET PROGRAMI TANITIMI
GENEL BİLGİLER
Program Tanımı: 
Dış ticaret, ürünlerin ve sermayenin milli sınırlar dışına akışı ile ilgilidir ve globalindeki ürünlerin alışverişini kapsar.
Uluslararası ticaret eski bir ekonomik faaliyet olmakla birlikte globalleşen ekonomik ilişkilere bağlı olarak giderek karmaşıklaşmakta ve uzmanlık gerektirmektedir. Dış ticaretin finansmanını sağlamak üzere uluslararası finansal piyasalarda çok sayıda finansal ürünler ortaya çıkmıştır. Firmaların, modern dış ticaret işlemlerini, çeşitli belgelerini, finansman usullerini bilen uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Gelişen ekonomik ilişkilerinde ve dış ticarette lojistik uygulamalar ve maliyetlerin yüksekliği de bu alanın uzmanlık gerektirmesinden işletmeler bu faaliyetlerini dış ticarette uzman personellerle yürütmek istemektedirler.
 Dış ticaret alım satım işlemlerinin teslimi açısından ithalat ve ihracat olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Ülke ekonomisinin kalkınmasında ihracat önemli bir yeri olması sebebiyle ihracatın artırılması, ithalatın azaltılması hususunda hedeflere ulaşmak için alınan kararlar ve tedbirler dış ticaret siyasetini oluşturur.
İletişim araçlarının gelişmesi ile ülkeler birbirlerine daha çok yaklaşmış, çok küçük işletmeler bile uluslararası piyasalarda iş yapabilir hale gelmiş ve dış ticaret önem kazanmıştır. Türkiye'nin dünya ülkeleri ile olan ilişkilerinin gelişmesinde dış ticaretin önemi her geçen gün daha da artmaktadır.  Dış ticarette başarıyı yakalamak isteyen, milletlerarası pazarlara açılmak ve dünya standartlarında ürün üretmek gayesinde olan işletmeler öncelikle ellerindeki insan gücü kaynağını gözden geçirmek ve bu alanda ya mevcudu iyileştirmek veya yeni bir sistem kurmak yönünde adım atmak durumundadırlar.
Dış ticaret alanında faaliyette bulunacak firma, öncelikle pazarlama, satış ve operasyon kadrolarını oluşturması ve bu kadrolarda çalışacak kişilerin genel dış ticaret bilgilerinin ilave firma içi genel iş akışına hâkim olabilmelerini de temin yönünde pazarlama, muhasebe, finans, lojistik, hukuk vb. alanlardaki temel mesleki bilgi ve becerilerini, sosyal ve davranışa dair yeterliliklerini de geliştirmeleri gerekir.
İşletmenin dış ticaret bölümünde çalışacak kişilerin, uluslararası ticaretteki temel bilgilere hakim olması, müşteri odaklılığı felsefe olarak kişiliğine ve hayatının her alanına yansıtan bir kimliğe, prezantabl, aktif ve girişimci ruha sahip olması gerekir. Dış ticaret,  uygulamaları, kambiyo, gümrük mevzuatı ve gümrük işlemleri konusunda yetiştirilen öğrenciler özel dış ticaret firmalarında ve kamu kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini kurup dışa dönük ticari faaliyette de bulunabilirler.
Programının Gayesi: Etkin iletişim tekniklerini kullanabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren işletmelerin dış ticaret, ihracat, ithalat, dış ticaret işlemleri muhasebesi, kambiyo ve gümrükleme vb. alanlarda ihtiyaç duydukları Dış Ticaret Meslek Elemanlarını yetiştirmektir. Ayrıca; programda mesleki yeterlilik kriterlerini yerine getirebilecek niteliklere sahip dersler dört dönem halinde belirlenerek konulmuştur. Paydaşlardan gelen değişiklik talepleri dikkate alınarak ders planları üzerinde günün gerektirdiği ihtiyaçları karşılamak gayesi ile gerekli değişiklikler yapılma imkânı mevcuttur.
Program Dili: Türkçe 
Temel Alan: Kişisel Hizmetler/Mesleki
Süresi: 2 Yıl
Metodu: Örgün
Kazanılan Derece: 2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Dış Ticaret alanında önlisans derecesi verilir.
Derecenin Seviyesi: Ön Lisans
Unvan: Meslek Elemanı
Kuruluş: Dış Ticaret Programı, Dış Ticaret Bölümü altında, 2013-2014 öğretim yılında 40 (kırk) öğrenci kontenjanı ile açıldı. (ISCED Kodu: 349)
Tarihçe: Birecik Meslek Yüksekokulu 7 Ekim 1994 tarihinde Harran Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş, 1994–1995 öğretim yılında Pazarlama ve Elektrik Programlarına öğrenci alarak, ilk mezunlarını 1996’nın bahar döneminde vermiştir.
2005–2006 öğretim yılında mevcut programlara ek olarak 3 program (Muhasebe, Halkla İlişkiler ve Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programları), 2010-2011 öğretim yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, 2008-2009 öğretim yılı güz döneminde mevcut 3 programa İkinci Öğretim (Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları) öğrenci alınmıştır.
Dış Ticaret Programı ise, 2013-2014 öğretim yılında 40 öğrenci kontenjanı ile açılmıştır.
Kabul ve Kayıt Şartları: 
Türkiye’de üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı uyruklu öğrencileri seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonucuna göre belirli bir kontenjan dâhilinde mümkündür. Kayıt için gerekli belgeler 1- Lise veya dengi okul diploması, 2- ÖSYM ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi. 
Ölçme ve Değerlendirme Esasları:
 Her öğrencinin akademik takvimdeki önceden belirlenmiş tarihlerde kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavlarına girebilmesi için ise derslerin en az % 70’ine uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için dersin bulunduğu dönemde genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. 
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:
Dış ticaret programında, dış ticaret işlemleri, işletme yönetimi, elektronik ticaret, ekonomi, muhasebe, hukuk, e- ticaret, ticaret hukuku, lojistik, uluslararası pazarlama dış ticaret mevzuatı, gümrük işlemleri, uluslararası iktisat, serbest bölgeler, bankacılık ve kambiyo işlemleri, iş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili dersler okutulur.
Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve uygulamaya dayalı öğrenim (staj) raporundan başarılı olan öğrencilere Dış Ticaret alanında Ön Lisans diploması verilir. 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler: Dış Ticaret Elemanı olmak isteyenlerin;
 1. Sosyal bilimlere özellikle ekonomiye, ticaret ve büro işlerine ilgi duymaları gerekir.
 2. Ayrıntılara dikkat eden, sorumluluk sahibi olmaları gerekir.
 3. Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını etkileyebilecek becerilere sahip olmalıdır.
 4. Girişimci kimseler olmaları gerekir
 5. Yabancı dil ve bilgisayar bilgisi olması gerekir.
İstihdam İmkânları: Dış Ticaret Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda ulusal ve uluslar arası düzeyde faaliyet yürüten tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında ilgili bölümlerde çalışabilir ve kendi iş yerini açabilir.
Ayrıca Mezunlar;
 1. Dış Ticaret firmalarında; (1)ithalat işlemleri sorumlusu, (2)ihracat işlemleri sorumlusu ve (3)gümrükleme işlemleri sorumlusu vs. olarak istihdam edilmektedirler.
 2. Gümrük Müşavirliği firmalarında gümrükleme departmanlarında görev alabilmektedirler.
  Lojistik firmalarında görev alabilmektedirler.
 3. Banka ve benzeri finans kurumlarının kambiyo ve dış ticarete dair bölümlerinde çalışabilirler.
 4. Doğrudan dış ticaret bilgi birikimi yoluyla yurtiçi - yurtdışı ticari irtibat kurma ve e-ticaret yoluyla kendi iş imkânlarını oluşturabilirler.
 5. Gümrük Müdürlüklerinde (KPSS sınavı ile); (1)gümrük muhafaza memurluğu, (2)gümrük muayene memurluğu vs. olarak çalışabilmektedirler.
 6. Maliye Bakanlığı bağlı birimlerinde (KPSS sınavı ile) görev alabilirler.
Üst Derece Programlara Geçiş:
“Dış Ticaret ” ön lisans programını başarı ile bitirenler; ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, açık öğretim ve örgün öğretimde ilgili lisans programlarına dikey geçişle devam etme imkânları bulunmaktadır.
Tercih Yapılabilecek Lisans Programları:
 1. Bankacılık
 2. Bankacılık ve Finans
 3. Bankacılık ve Finansman
 4. Bankacılık ve Sigortacılık
 5. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 6. Ekonomi
 7. Ekonomi ve Finans
 8. İktisat
 9. İşletme
 10. İşletme Bilgi Yönetimi
 11. İşletme Enformatiği
 12. İşletme-Ekonomi
 13. Lojistik Yönetimi
 14. Sermaye Piyasası
 15. Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
 16. Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 17. Uluslararası Finans
 18. Uluslararası Finans ve Bankacılık
 19. Uluslararası İşletme
 20. Uluslararası İşletmecilik
 21. Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 22. Uluslararası Lojistik
 23. Uluslararası Lojistik Yönetimi
 24. Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
 25. Ulaştırma ve lojistik
 26. Uluslararası Ticaret
 27. Lojistik ve İşletmecilik
 28. Uluslararası Ticaret
 29. Uluslararası Ticaret ve Finans
 30. Uluslararası Ticaret ve Finansman
 31. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 32. Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 33. Uluslararası Ticaret ve Pazarlama
Program Çıktıları:
1. Uluslararası ticaretin başlıca teori ve terminolojisi olan; gümrük işlemleri, kambiyo ve dış ticaretin temel kavramlarına hâkim olmak ve diğer sektörler ile olan ilişkilerini kavramak.
2. Dış ticaretin kanuni çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate almak ve teşvik kanunu ile dış ticarette kullanılan finansman tekniklerini bilmek ve uygulamak.
3. Firmaların, sürekli değişen global iş dünyasında, uluslararası ticaret teorilerini ve karşılaşılacak riskleri analiz ederek gerekli uyumu sağlamak.
4. Elektronik ticaret, muhasebe ve finans bilgisine sahip olarak bunu işletme ve uluslararası vakalara uygulayabilmek.
5. Lojistik planlaması ve yönetimi ile taşıma ve tedarik zinciri faaliyetlerini ülke ve uluslararası perspektifle bağdaştırabilmek.
6. İşletme yönetim bilgisine sahip olmak, uluslararası pazarlamanın temel mantığını kavramak ve uzmanlık alanında matematiğe dayalı yeteneklerini kullanabilmek.
7. Uluslararası çevredeki; Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve diğer siyasi, kanuni, ekonomik ve teknolojik güçleri ve kuruluşları anlayarak açıklayabilmek.
8. Firmanın hedefleri ve stratejilerinin global açıdan analizi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için kavramlara dayalı çerçeve oluşturmak.
9. Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak ve diğer kültürlere ve insanlara saygılı olmak.
10. Takım çalışmalarında etkin şekilde rol alarak, takımın ilerlemesine katkıda bulunmak ve inisiyatif almak ve bunu kullanabilmek.
11. İthalat ve ihracat mevzuatı ile ithalat ve ihracatla ilgili işlemleri uygulamak ve bu bilgileri bilgisayar paket programları yolu ile uygulamaya koymak.
12. Türkiye ve dünya ekonomisindeki önemli ekonomik gelişimler ve uygulanan iktisat politikalarını, iktisat biliminin teorileri çerçevesinde anlamak ve yorumlamak.
13. Türkiye ve dünya siyasi tarihi alanında ve iş ahlakı ile sosyal sorumluluk konularında bilince sahip olmak.
14. Herhangi bir konuda araştırma yapıp rapor yazmak, hayat boyu öğrenim becerisine sahip olmak ve disiplinler arası bakış açısı kazanmak.
15. İş hayatında iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilmek.
Bölüm İmkânları
Dış Ticaret Bölümü, Dış Ticaret Programında, 3 öğretim elemanı görev yapmaktadır.
Öğretim elemanları odası (bilgisayarlı ve internet bağlantılı): 20 adet müstakil 12’er m2’lik bilgisayarlı ve internet bağlantılı öğretim elemanları odası bulunmaktadır.
Toplantı salonları (kurul, seminer, konferans): 60 m2’lik toplantı salonu Yüksekokulumuz hizmetine sunulmuştur.
Laboratuarlar: Yüksekokulumuzda 40 kişi kapasitesine sahip 3 adet 100’er m2 lik bilgisayar laboratuarları ile 1 adet 100m2lik elektrik laboratuarı bulunmaktadır. Bilgisayarlarımız Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı ile ilgili programları çalıştırabilecek kapasite ve donanıma sahiptirler.
Kütüphane ve Etüt odası: Yüksekokulumuzda eğitim amaçlı 80 m2lik bir kütüphane ve etüt odası mevcuttur.
Kantin ve Yemekhane: Yüksekokulumuzda her öğünde 200 öğrenciye hizmet verecek bir kantin ve yemekhane mevcuttur.
Açık spor tesisleri: Yüksekokulumuzda standart ölçülerde 1 basketbol sahası, 1 voleybol sahası, 1 futbol sahası ve bilumum spor aletleri mevcuttur.
Ayrıca, program Farabi, Leonardo Da Vinci gibi yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin dâhil olduğu değişim programları ve yurtdışı staj imkânı sunmaktadır. Çift anadal ve yan dal programları ile Harran Üniversitesi öğrencilerinin disiplinlerarası eğitim görmelerine imkân sağlamaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri:
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Metin ARSLAN
 e-mail: metinarslan@harran.edu.tr
Adres Harran Üniversitesi, Birecik Meslek Yüksekokulu. Karşıyaka Mah. Prof. Dr. İbrahim Halil MUTLU Cad. Birecik / Şanlıurfa
Posta Kodu 63400
Telefon 04143183000 -04143128456
Fax 04143183228
Web Adresi http://birecik.harran.edu.tr/
E-mail birecik@harran.edu.tr
Dâhili Telefon 2873
Ülke Türkiye
İl Şanlıurfa
İlçe Birecik
 
 

HIZLI ERİŞİMİLETİŞİM

Adres: Harran Üniversitesi,
Birecik Meslek Yüksekokulu
Karşıyaka Mah.
Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU Cad. 
Birecik / Şanlıurfa
Tlf: (0 414) 318 30 00
Fax: (0 414) 318 32 28
E-posta:birecik@harran.edu.tr