Turizm ve Otel işletmeciliği Programı

 

Hizmet sektörünün önemli bir alt sektörü olan ve sürekli gelişen Turizm alanlarında yönetici düzeyinde nitelikli elemanlara büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Turizm sektörü, emek-yoğun özelliği nedeniyle ekonomide önemli bir istihdam oluşturmaktadır. Turizm, nitelikli iş gücünün oluşturulmasıyla istihdam etme zorunluluğunda olan bir sektördür. Bu zorunluluk, bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin nitelikli oluşlarından kaynaklanmaktadır. Hizmet standardının yüksek tutulmasının gerektiği turizm işletmelerinde niteliğin temel bileşenlerinden ilki kalifiye elamanın, niteliği ve nicelik performansıdır. Turist talebini etkileyen çekiciliklerin turiste sunulmasında, iyi yetişmiş elemanların önemli etkisi vardır. Memnun ayrılan turist, turizmin geleceği açısından artı puan getirmektedir.

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının Temel Amacı

Yardımcı eleman olarak çalışabilecek, emrinde çalışanları kontrol edebilecek, yeterli düzeyde teorik ve pratik bilgi ile donatılan eleman yetiştirmektir. Bu hedefe bağlı olarak; teorik ve uygulamalı eğitim sonucu tüm turizm firmalarında ara eleman olarak çalışabilecek, turizmin temel ilke ve kavramlarına hakim, spesifik olarak konaklama hizmetlerinde ve yiyecek-içecek dalında uzmanlaşmış, turizm müşterilerine temel hizmetler konusunda danışmanlık hizmeti sunabilir, yüksek düzeyde uygulama becerisine de sahip, meslekleri ile ilgili yasal düzenlemeleri, kalite kontrol ve standartları bilir hale gelecektir.

 

Bu Programdan Mezun Olan Öğrencilerimiz

"Turizm Meslek Elemanı" unvanı alarak kendi alanları ile ilgili ön lisans diploması verilmektedir. Konaklama ile yiyecek-içecek ve mutfak branşlarında faaliyet gösteren turizm şirketleri ile endüstriyel yiyecek-içecek üreten, dağıtan ve servis hizmeti sunan şirketlerde; önbüro, hizmet sunumu ara eleman olarak görev alabilirler. Ayrıca genel olarak turizm sektöründe orta kademe görevlerinde yer alacak ve yönetime yardımcı alacak veya sektörde kendi işini yapabilecek nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır.


Mezun olan öğrenciler, otel işletmeleri, tatil köyleri, seyahat acenteleri, yiyecek-içecek işletmeleri v.b turizm işletmelerinde önbüro, yiyecek-içecek, kat hizmetleri, muhasebe departmanları, müşteri ilişkileri gibi çeşitli departmanlarda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birimlerde iş imkânları bulmaktadırlar.

 

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Programdan mezun olan öğrenciler; "Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Önlisans Diploması" alırlar. Konaklama İşletmeciliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otelcilik, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

HIZLI ERİŞİMİLETİŞİM

Adres: Harran Üniversitesi,
Birecik Meslek Yüksekokulu
Karşıyaka Mah.
Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU Cad. 
Birecik / Şanlıurfa
Tlf: (0 414) 318 30 00
Fax: (0 414) 318 32 28
E-posta:birecik@harran.edu.tr