Akademik ve İdari Personel İçin Verilen Hizmet

Sıra No

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

1 Sürekli Görev Yollukları 1-Atama Onayı
2-Yolluk Bildirimi
3 Gün
2 Emeklilik Talepleri 1-Dilekçe
2-6 Adet Fotoğraf
2 Gün
3 Personel Nakil İşlemleri İşe Başlama ve Ayrılma 1-Personel Atama Onayı
2-Nakil Bildirimi
3-Görevden Ayrılış-Göreve Başlama Yazısı
4-İlişik Kesme Belgesi
2 Gün
4 Yurt içi ve Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları 1-Görevlendirme Onayı
2-Yolluk Bildirimi
1 hafta
5 Maaş ve Haciz Belgesi İsteği Kişi Beyanı 20 Dakika
6 İzin İsteği(Akademik ve İdari Personel) 657sayılı DMK.' nın 99,100,101,102,103,104,105,106,107 ve 108. mad.Yıllık izinlerde izin formunun doldurulması, Hastalık izinlerinde raporun Yüksekokul Müdürlüğüne ulaştırılması,ücretsiz izinlerde ise dilekçe ile başvurulması yeterlidir. 1 gün
7 Görevlendirme İsteği 1-Dilekçe
2-Katılacağını gösterir Belgeler
1 Hafta
8 Ek Dersler Ücretleri Ek Ders Çizelgeleri 2 gün
9 Belge istenilmesi Kişi Beyanı 20 Dakika
10 Öğretim Görevlisi başvuru İşlemleri 1-Dilekçe
2-Özgeçmiş
3-Mezuniyet belgesi (onaylı)
4-Transkript (onaylı)
5- ALES Sonuç Belgesi(onaylı)
6-Y.Lisans Belgesi(onaylı)
7- Nufus Cuzdan Sureti
8-2 Adet Fotoğraf
İlan edilen tarihler içerisinde

HIZLI ERİŞİMİLETİŞİM

Adres: Harran Üniversitesi,
Birecik Meslek Yüksekokulu
Karşıyaka Mah.
Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU Cad. 
Birecik / Şanlıurfa
Tlf: (0 414) 318 30 00
Fax: (0 414) 318 32 28
E-posta:birecik@harran.edu.tr