2019-2020 AKADEMİK YILI MESLEKİ UYGULAMAYA DAYALI EĞİTİM (STAJ) TAKVİMİ

2019-2020 STAJ TAKVİMİ
 
1 Öğrencilerin staj yapmak istedikleri kurum veya kuruluşlardan aldıkları olur dilekçelerini danışmanlarına teslim etme işleminde en son tarih 15 Mayıs 2020
2 Danışman öğretim elemanları tarafından incelenen dilekçelerin listelenerek Bölüm Başkanlarına EBYS üzerinden gönderilmesi işleminde en son tarih 22 Mayıs 2020
3 Bölüm Başkanlarının danışmanlardan kendilerine gelen staj listelerini birleştirerek İdareye EBYS üzerinden teslim etmelerinde en son tarih 29 Mayıs 2020
4 Staj başlama ve bitiş tarih aralığı 29 Haziran 2020
13 Ağustos 2020
5 Staj dosyasını teslim ettiğinde mezun olabilecek durumda olan öğrenciler için staj dosya teslim ve mülakat tarihleri 17-21 Ağustos 2020
6 Mezuniyetleri gelecek dönemlerde gerçekleşecek durumda olan öğrenciler için staj dosyası teslim ve mülakat tarihleri 21-25 Eylül 2020
7 Bölüm Başkanlarının Staj Sonuç Listelerini EBYS üzerinden idareye, Öğrenci Staj Değerlendirme Formlarını da Öğrenci işlerine teslim etmede en son tarih 09 Ekim 2020
 
B- ÖĞRENCİLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER.
  1. Kurum ve kuruluşlardan belirlenen tarihlerde staj yapmasının kabul edildiğini belirten bir yazıyı danışmanlarına 15 MAYIS 2020 tarihine kadar teslim eder. (Staj Dosyasında bu işleme yönelik matbuu dilekçe bulunmaktadır; o kullanılabilir ya da okulumuzun internet sitesinde "STAJ BAŞVURU FORMU" yazılı dosya indirilerek kullanılabilir)
  2. Staj dosyalarını, Yüksekokul Müdürlüğü'nden temin eder ve staj dosyasında doldurulması gereken yerleri okunaklı bir şekilde doldurur.
  3. Belirlenen tarihlerde (29 HAZİRAN 2020- 13 AĞUSTOS 2020) stajlarını tamamlar ve staj yaptığı her gün gerçekleştirdiği uygulamaları dosyadaki ilgili kısımlara okunaklı bir şekilde yazar ve çalıştıkları kurumda birim sorumlularına dosyada belirtilen yerleri kaşeli ve imzalı olacak şekildeonaylatır.
  4. Eksiksiz tamamladıkları staj dosyalarını 21-25 Eylül 2020tarihleri arasında kendi programlarındaki staj komisyon üyelerine teslim eder ve mülakata katılır. (Mezun olabilecek öğrenciler için teslim tarihleri 17-21 Ağustos 2020 dir)
  5. Staj dosyasında 'GİZLİ' ibareli işyeri tarafından doldurulup okula gönderilmesi gereken belgenin ilgililerce komisyona ulaştırılmasını takip eder.

BOLOGNA

 

HIZLI ERİŞİM

İLETİŞİM

Adres: Harran Üniversitesi,
Birecik Meslek Yüksekokulu
Karşıyaka Mah.
Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU Cad. 
Birecik / Şanlıurfa
Tlf: (0 414) 318 30 00
Fax: (0 414) 318 32 28
E-posta:birecik@harran.edu.tr