HASAN ÇİFTÇİ        
    YARDIMCI DOÇENT DOKTOR        
                                       
                                               
        E-Posta Adresi : hasanciftci@harran.edu.tr  
        Telefon (İş) : 04143183000 - 2868  
        Telefon (Cep) : 5434671088  
        Faks :    
        Adres : Karşıyaka Mah. Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU Cad. Birecik / Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Birecik Meslek Yüksekokulu,  
                             
                                               
                                               
      Öğrenim Bilgisi                  
                                               
                 
                                               
      Doktora   SELÇUK ÜNİVERSİTESİ          
        İLETİŞİM FAKÜLTESİ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI          
                           
      2013            
      18/Nisan/2017            
        Tez adı: Destinasyon Pazarlamasında Markalaşma ve Markalaşma Yolunda Şanlıurfa Kent İmajı  (2017) Tez Danışmanı:(MAKBULE EVRİM GÜLSÜNLER)          
                           
                                               
                 
                                               
      Yüksek Lisans   SELÇUK ÜNİVERSİTESİ          
        İLETİŞİM FAKÜLTESİ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ/REKLAMCILIK VE TANITIM ANABİLİM DALI          
                           
      2009            
      Haziran/2012            
                                     
                                               
                 
                                               
      Lisans   SELÇUK ÜNİVERSİTESİ          
        İLETİŞİM FAKÜLTESİ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI          
                           
      2003            
      Haziran/2008            
                                     
                                               
                                               
      Görevler                        
                                               
                 
      ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ/BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU/PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR.)          
      2013          
                                               
                                               
      İdari Görevler                                    
                      HARRAN ÜNİVERSİTESİ/BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU/PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR.    
      Tanıtım Heyeti Başkanı    
          2017      
                                     
                      HARRAN ÜNİVERSİTESİ/BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU/PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR.    
      Yönetim Kurulu Üyeliği    
          2017      
                                     
                      HARRAN ÜNİVERSİTESİ/BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU/PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR.    
      Komisyon Üyeliği    
          2016      
                                     
                                               
                                               
                                       
                                           
                                           
                    HARRAN ÜNİVERSİTESİ/BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU/PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR.    
    Program Başkanı    
      2014      
                               
                                           
                                           
    Dersler *           Öğrenim Dili Ders Saati            
                                           
        2016-2017                      
        Önlisans                      
          Halkla İlişkilere Giriş Türkçe 2            
          Marka Yönetimi Türkçe 2            
          Halkla İlişkiler Yazarlığı Türkçe 3            
          Halkla ilişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar Türkçe 4            
          Diksiyon Türkçe 2            
          Mesleki Yazışma Teknikleri Türkçe 3            
          Müşteri İlişkileri Yönetimi Türkçe 2            
          Halkla İlişkiler Uygulama Alanları Türkçe 2            
          Meslek Etiği Türkçe 2            
        2015-2016                      
        Önlisans                      
          Diksiyon Türkçe 2            
          Halkla ilişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar Türkçe 4            
          Halkla İlişkiler Uygulama Alanları Türkçe 2            
          Halkla İlişkiler Yazarlığı Türkçe 3            
          Müşteri İlişkileri Yönetimi Türkçe 2            
          Meslek Etiği Türkçe 2            
          Halkla İlişkilere Giriş Türkçe 2            
          Marka Yönetimi Türkçe 2            
          Mesleki Yazışma Teknikleri Türkçe 3            
                                           
                           
                                           
                                           
    Eserler                            
    Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:        
            ÇİFTÇİ HASAN (2017).  ADIYAMAN HAVALİMANININ ÖRGÜTSEL SAĞLIĞI VE ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN ANALİZİ.  AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER E-DERGİSİACADEMIC SIGHT INTERNATIONAL REFEREED ONLINE JOURNAL, 6(64), 463-478. (Yayın No: 3765958)        
    1.        
                   
                                           
            ÇİFTÇİ HASAN,ÇOLAK OKAN (2017).  Turistik Destinasyonların Pazarlamasında Kent İmajı Algısı: Mardin İli Üzerine Bir Uygulama.  International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), 3(14), 224-236., Doi: 10.23929/javs.273 (Yayın No: 3575179)        
    2.        
                   
                                           
            ÇİFTÇİ HASAN (2017).  TELEVİZYON HABERCİLİĞİNDE ETİKSEL BİR SORUNOLARAK MAGAZİNLEŞMENİN TOPLUMA ETKİSİ.  The Journal of Academic Social Science Studies, 5(58), 475-487., Doi: 10.9761/JASSS7107 (Yayın No: 3595761)        
    3.        
                   
                                           
            ÇİFTÇİ HASAN (2016).  Turistik  Destinasyon Ürünlerinin Popülerleşmesinde Sosyal Medyanın Rolü.  The Journal of Academic Social Sciences, 33(33), 544-551., Doi: 10.16992/ASOS.6540 (Yayın No: 3100361)        
    4.        
                   
                                           
                                           
                                 
                                         
                                         
    Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:              
              ÇİFTÇİ HASAN (2016).  Halkla İlişkiler Mesleğinde Etik Olmak yada olmamak.  The Journal of Academic Social Sciences, 30(30), 538-548., Doi: 10.16992/ASOS.1296 (Yayın No: 3100136)              
    5.              
                           
                                         
              ÇİFTÇİ HASAN,Belli  Sultan (2016).  Relationshıp Between Popular Culture and Music.  The Journal of International Management Research, 3(3), 178-189. (Yayın No: 3099339)              
    6.              
                           
                                         
                                         
    B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :              
              ÇİFTÇİ HASAN (2017).  Televizyon Haberciliğinde Etiksel Bir Sorun: Magazinleşme.  ll. Uluslararası Asos Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3524521)              
    1.              
                           
                                         
              ÇİFTÇİ HASAN,ÇOLAK OKAN (2017).  Kent İmajının Destinasyon Pazarlamasındaki Rolü: Mardin İli Örneği.  AL FARABİ I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3511389)              
    2.              
                           
                                         
              ÇİFTÇİ HASAN,Belli Sultan (2016).  Relatıonshıp Between Popular Culrure and Music.  InMar Journal Congress, 3(3), 178-189. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3099658)              
    3.              
                           
                                         
                                         
        C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
     C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
   
                                         
                Researches On Science In 21st Century Turkey Volume 1, Bölüm adı:(EFFECTS OF TV SERIES ON THE PROMOTION AND THE IMAGE OF ADESTINATION) (2017)., ÇİFTÇİ HASAN,  Gece Publishing, Editör:Prof. Hasan Arapgiroğlu, Atilla AtıkEditor, Prof. Dr. Robert L. Elliott, Prof. Edward Turgeon, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1566, ISBN:978-605-180-776-3, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3693398)            
          1.            
                           
                                         
                Researches On Science In 21st Century Turkey Volume 1, Bölüm adı:(VIRAL MARKETING AND BRANDING RELATIONSHIP) (2017)., ÇİFTÇİ HASAN,  Gece Publishing, Editör:Prof. Hasan Arapgiroğlu, Atilla AtıkEditor, Prof. Dr. Robert L. Elliott, Prof. Edward Turgeon, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1566, ISBN:978-605-180-776-3, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3693421)            
          2.            
                           
                                         
                Halkla İlişkiler I-II, Bölüm adı:(Halkla İlişkilerde Etik) (2015)., ÇİFTÇİ HASAN,  Lisans Yayıncılık, Editör:Yıldırım, Gonca Utma, Seçil, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 262, ISBN:978-605-5044-37-4, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3395623)            
          3.            
                           
                                         
                                         
    Üniversite Dışı Deneyim                    
    2012-2012 İletişim Eğitmeni                      
    Meksa Vakfı (Meslek Edindirme Vakfı), Meslek Edindirme Kursu İletişim Uzmanı, (Sivil Toplum Kuruluşu)      
    2010-2012 ingilizce öğretmeni                      
    Milli Eğitim Bakanlığı, İngilizce Öğretmeni, (Kamu)      
    2010-2013 Halkla İlişkiler Uzmanı                      
    Roversan İnş.Petrol Gıda Ltd.Şti, Kurum Kimliği ve Kurumsal İmaj oluşturma, (Ticari (Özel))      
                                         
                                         
           
                                         
                                         
      Sertifika                  
                       
    1. Forex Eğitimi Katılım Belgesi, Finans Eğitimi, Şanlıurfa, Sertifika, 24.05.2014 -25.05.2014 (Ulusal)          
                                         
                       
    2. Aile Danışmanlığı, Aile Danışmanlığı Eğitimi, Adıyaman, Sertifika, 18.08.2012 -03.09.2012 (Ulusal)          
                                         
      Kurs                  
                       
    3. Youthpass, goodbye, intolerance! Hello, respect and acceptance, Domzale, Slovenia, Kurs, 28.08.2017 -04.09.2017 (Uluslararası)          
                                         
                       
    4. Marka Yönetimi Reklam ve İmaj, Marka Yönetimi Reklam ve İmaj Eğitimi, Şanlıurfa Tic. ve San. Odası, Kurs, 03.12.2015 -04.12.2015 (Ulusal)          
                                         
                       
    5. TAPY, Şanlıurfada Gençlerin Güçlendirilmesi Projesi Eğitmen Eğitimi, Şanlıurfa, Kurs, 09.11.2012 -26.11.2012 (Ulusal)          
                                         
                                         
                             
                   
                   
      Çalışma          
               
    6. Suriyeli Sığınmacıların Eğitim ile Güçlendirilmesi Projesi İletişim Danışmanı, Suriyeli Sığınmacıların Eğitim ile Güçlendirilmesi Projesi İletişim Danışmanı, Şanlıurfa, Çalışma, 05.09.2016 -10.12.2016 (Ulusal)      
             
                   
               
    7. Gsm- Youth Services Centre Association, Training course on Campaigning and Mobility, Didim, Çalışma, 09.06.2015 -13.06.2015 (Uluslararası)      
                   
               
    8. Gap Geçlik Derneği , EVS-PBA for EVS Sending/Hosting and Coordinating Organizations, Şanlıurfa, Çalışma, 22.11.2014 -23.11.2014 (Uluslararası)      
                   
      Çalıştay          
               
    9. Elektronik Akademik Dergiler ve Sorunları, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Çalıştay, 18.05.2017 -20.05.2017 (Uluslararası)      
                   
               
    10. Ölçek Geliştirme ve Uygulama Sürecinde Sık Yapılan Hatalar ve Doğru Bilinen Yanlışlar, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Kapsamında, Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Çalıştay, 18.05.2017 -20.05.2017 (Uluslararası)      
             
                   
               
    11. AB Gençlik Programları Projesi Diplomasiye Genç Bakış Projesi Güneydoğu Projesi, AB Gençlik Programları Projesi Diplomasiye Genç Bakış Projesi İletişim Eğitimi, Şanlıurfa, Çalıştay, 10.01.2017 -14.01.2017 (Ulusal)      
             
                   
               
    12. Mesopotamia The Hub, Youth Exchange With 28 Young People From Bulgaria, Lithuania,Netherlands and Turkey, Şanlıurfa, Çalıştay, 03.04.2014 -10.04.2014 (Uluslararası)      
                   
                   
               
                                                                                           

HIZLI ERİŞİMİLETİŞİM

Adres: Harran Üniversitesi,
Birecik Meslek Yüksekokulu
Karşıyaka Mah.
Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU Cad. 
Birecik / Şanlıurfa
Tlf: (0 414) 318 30 00
Fax: (0 414) 318 32 28
E-posta:birecik@harran.edu.tr