Mezuniyet işlemlerimize yönelik süreç özetle şu şekilde yürütülmektedir:

1. Dönem sonu sınavlarınızın tamamı ders yürütücüsü öğretim üyeleri tarafından sonuçlandırıldığında fakülte/yüksekokulun ilgili kurulları ve danışmanlar tarafından transkriptleriniz incelenmekte ve mezuniyete hak kazananların listesi ilgili birim yönetim kuruluna sevk edilmektedir,

2. Mezuniyete hak kazanmış öğrencilerimizin yer aldığı yönetim kurulu kararı ilgili birim tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilmektedir,

3. Birimlerde oluşturulan kurul kararları yine birim öğrenci işleri personeli tarafından aynı gün işleme alınmakta ve öğrenci otomasyon sisteminde mezuniyet işlemleri başlatılmaktadır.Bu aşamada mezuniyet onayı öncelikle öğrenci danışmanına düşmekte, danışman onayından sonra Bölüm Başkanı, Hukuk Müşavirliği, SKS Daire Başkanlığı ve Fakülte / Yüksekokul Sekreterinin onaylarına düşmektedir (Bu süreç öğrenci tarafından da öğrenci bilgi sisteminden adım adım takip edilebilmektedir)

4. Bütün birimlerin onayından sonra ilgili birimden sorumlu öğrenci işleri personeli, öğrenci otomasyon sisteminde öğrencinin mezuniyetini gerçekleştirir. Bu aşamadan hemen sonra öğrenci e-devletten istediği zaman mezuniyet belgesini alabilmektedir.

5. Son olarak diplomalar mezuniyet işlemi gerçekleştikten sonra 1 hafta ile 1 ay arasında hazırlanarak ilgili birime teslim edilir. Öğrenciler diplomalarını kendi birimlerinden şahsen veya noter onaylı vekalet ile istedikleri zaman alabilirler.

** Haber Kaynağı

HIZLI ERİŞİM

İLETİŞİM

Adres: Harran Üniversitesi,
Birecik Meslek Yüksekokulu
Karşıyaka Mah.
Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU Cad. 
Birecik / Şanlıurfa
Tlf:   (0 414) 318 32 29
Fax: (0 414) 318 32 28
E-posta:birecik@harran.edu.tr