2019-2020 Bahar Dönemi Ders İzlence Formları
 
* HARUZEM (Ortak Dersler)
* Öğr.Gör. Fevzi YILDIZ
     - Çağrı Merkezi Hizmetleri -  Genel Muhasebe
     - Genel Muhasebe - II
     - Mali Tablolar
     - Paket Programlar - II
Dr.Öğr.Üyesi Hasan ÇİFTÇİ
* Öğr.Gör.Dr. Hüseyin SEVER
     - Çağrı Hizmetleri Merkezi - Ekonomi-II
     - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Kamu Yönetimi
     - Muhasebe - Makro Ekonomi
     - Dış Ticaret - Uluslararası Finansman
     - Dış Ticaret - Uluslararası İktisat-II
* Öğr.Gör. Kübra AKIN TOSUN
* Öğr.Gör. M.Nedim AĞAÇKESEN
     - Çağrı Hizmetleri Merkezi - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
     - Dış Ticaret - Araştırma Yöntem ve Teknikleri
     - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - İstatistik
     - Muhasebe - Çevre Koruma
     - Muhasebe - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
     - Muhasebe - İstatistik
     - Turizm ve Seyahat Hizmetleri - Meslek Etiği
* Öğr.Gör. Mahmut KABAKULAK
* Öğr.Gör. Mehmet DEMİRDÖĞMEZ
* Öğr.Gör. Metin ARSLAN
    - Çağrı Merkezi Hizmetleri - Global Pazarlama
    - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Global Pazarlama
    - Dış Ticaret - İşletme Yönetimi-II
    - Çağrı Merkezi Hizmetleri - İşletme Yönetimi-II
    - Muhasebe - Kamu Maliyesi
    - Dış Ticaret - Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
    - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Yönetim ve Organizasyon
    - Turizm ve Otel İşletmeciliği - İşletme Yönetimi-II
* Öğr.Gör. Mevlüt KARSEN
     - Bilgisayar - Betik Dili
     -
Bilgisayar - Görsel Programlama-II
     - Bilgisayar - İnternet Programcılığı-II
     - 
Bilgisayar - Mesleki Matematik
     - Bilgisayar - Web Projesi Yönetimi
     - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Web Tasarım

 
*Öğr.Gör. Mustafa YILMAZ
     - Çağrı Merkezi Hizmetleri - Büro Yönetimi
     - Çağrı Merkezi Hizmetleri - Mesleki Yabancı Dil
     - Çağrı Merkezi Hizmetleri - Sosyal Medya
     - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Kitle ve İletişim Araçları
     - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Örgütsel İletişim
     - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları - İletişim
* Dr.Öğr.Üyesi Neslihan KAN SÖNMEZ
* Dr.Öğr.Üyesi Okan ÇOLAK
     - Turizm ve Seyahat Hizmetleri - Anadolu Uygarlıkları
     - Turizm ve Otel İşletmeciliği - Barda Servis
     - Turizm ve Seyahat Hizmetleri - İnsan Kaynakları Yönetimi
     - Bilgisayar - Mesleki Yabancı Dil-II
     - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Mesleki Yabancı Dil-II
     - Muhasebe - Ofis Programları-II
     - Turizm ve Otel İşletmeciliği - Önbüroda Raporlama İşlemleri
     - Turizm ve Seyahat Hizmetleri - Turizm İşletmeciliği
     - Turizm ve Otel İşletmeciliği - Ziyafet Servis Yönetimi
* Öğr.Gör. Reşat ÇUBUKÇU
* Öğr.Gör. Ruknettin IŞIK
* Öğr.Gör. Seçil YİĞİN
*Dr.Öğr.Üyesi Serdal ARSLAN
*Öğr.Gör. Seyithan TURAN
    - Çağrı Merkezi Hizmetleri - Ticaret Hukuku
    - Dış Ticaret - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
    - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Davranış Bilimleri
    - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Ticaret Hukuku
    - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Kitle İletişim Mevzuatı
    - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları - Ticaret Hukuku
    - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları - Türk Vergi Sistemi
    - Turizm ve Otel İşletmeciliği - Temel Hukuk
*Öğr.Gör. Sultan BELLİ
     - Turizm ve Otel İşletmeciliği - 2.Yabancı Dil-II(Almanca)
     - 2. Yabancı Dil-II(Almanca)
     - Envanter İşlemleri
     - Gümrük İşlemleri
     - İş Organizasyonu
     - Mesleki Yabancı Dil
     - Tur Programları
     - Turizm Davranış Psikolojisi
     - Turizm Ekonomisi

HIZLI ERİŞİM

İLETİŞİM

Adres: Harran Üniversitesi,
Birecik Meslek Yüksekokulu
Karşıyaka Mah.
Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU Cad. 
Birecik / Şanlıurfa
Tlf:   (0 414) 318 32 29
Fax: (0 414) 318 32 28
E-posta:birecik@harran.edu.tr