Üniversitemiz 2020 yılı Akademik Teşvik Ödeneği başvuru süreci, 04.01.2021 tarihinde başlayacaktır.
Akademik Teşvik Ödeneği takvimi aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

• Akademik Teşvik Ödeneği Beyan Formu
• Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar tutanağı
• Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği için tıklayınız. (LİNK : https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/21.5.201811834.pdf)

 
 
HARRAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ SÜREÇ TAKVİMİ
SÜREÇ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
Başvuru için; öğretim elemanları tarafından YÖKSİS'e giriş yapılması ve çıktılarının alınarak Bölüm/Anabilim Dalı Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna dosyaların teslim edilmesi 04.01.2021 15.01.2021
Başvuru dosyalarının Bölüm/Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunca İncelenmesi ve dosyaların Akademik Teşvik Başvuru Dosyası Kontrol Listesi, Değerlendirme Raporu ve Karar Tutanağı ile birlikte Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna elden teslim edilmesi. 18.01.2021 20.01.2021
Birimlerden gelen dosyaların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi, karara bağlanması ve sonuçların ilan edilmesi 21.01.2021 26.01.2021
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna itirazların yapılması 27.01.2021 02.02.2021
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yapılan itirazların Komisyon tarafından karara bağlanması ve kesin sonuçların ilan edilmesi 03.02.2021 05.02.2021
 
 

HIZLI ERİŞİM

İLETİŞİM

Adres: Harran Üniversitesi,
Birecik Meslek Yüksekokulu
Karşıyaka Mah.
Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU Cad. 
Birecik / Şanlıurfa
Tlf:   (0 414) 318 32 29
Fax: (0 414) 318 32 28
E-posta:birecik@harran.edu.tr