HARRAN ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi

Eğitim-Öğretim Sürecine İlişkin Öğrenci Bilgilendirme Metni

 

Sevgili Öğrencilerimiz,


Harran Üniversitesi Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programları için 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Eğitim Öğretim Usul ve Esasları belirlenmiştir. Alınan kararlar doğrultusunda Üniversitemiz, 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde eğitim öğretim faaliyetlerini hibrit eğitim modeliyle gerçekleştirme kararı almıştır. Buna göre;

 

1. Önlisans ve lisans programlarında teorik dersler ile teorik+uygulamalı derslerin teorik kısımları uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir.
2.Teorik+uygulama içerikli derslerin uygulama kısımları ile uygulama esaslı dersler, Birimlerin alacağı kararlar doğrultusunda uzaktan veya yüz yüze biçimde işlenebilecektir.
3.Tezli yüksek lisans ve doktora programlarda dersler, tez savunmaları, tez izleme komite toplantıları, tez önerisi sunumları, doktora yeterlik sınavları ve seminerler şartlar elverdiği ölçüde yüz yüze işlenecek; yüz yüze imkanının olmadığı durumlarda ise uzaktan işlenebilecektir.
4. Tezsiz yüksek lisans programında dersler ve dönem projeleri uzaktan eğitim yöntemiyle işlenecektir.
5.Uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesine karar verilen dersler Zoom uygulaması üzerinden canlı yayın (çevrimiçi eşzamanlı) yoluyla işlenecek, canlı yayın yoluyla işlenen derslere, Moodle öğrenme yönetim sistemi üzerinden asenkron sistemle destek sağlanarak, canlı ders video kayıtları ve ders materyalleri öğrenme yönetim sistemi üzerinden öğrenci erişimine açık olacak şekilde ders izlencesindeki konu sırasına göre paylaşılacaktır.
6. Sürece ilişkin detaylı bilgilendirmeler, kılavuzlar aracılığıyla HARUZEM web sayfasından (http://haruzem.harran.edu.tr/) paylaşılacaktır.

HIZLI ERİŞİM

İLETİŞİM

Adres: Harran Üniversitesi,
Birecik Meslek Yüksekokulu
Karşıyaka Mah.
Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU Cad. 
Birecik / Şanlıurfa
Tlf:   (0 414) 318 32 29
Fax: (0 414) 318 32 28
E-posta:birecik@harran.edu.tr