( Aşağıdaki linklerde Ders İçerikleri ve AKTS'ler ard arda sıralanmıştır )

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA
PROGRAMI METEP DERSLERİ

1.YIL

I.YARIYIL

SIRA

KODU

DERS

Z/S

HAFTALIK DERS SAATİ

KREDİ

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

1206101

Türk Dili-I

Z

2

2

0

2

2

1206102

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi -I

Z

2

2

0

2

3

1206103

Beden Eğitimi-I *

S

1

-

1

-

4

1206104

Güzel Sanatlar-I *

S

1

-

1

-

5

1206105

Yabancı Dil-I

Z

2

2

0

2

6

1206106

Matematik -I

Z

4

3

1

4

7

1206107

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Z

4

3

1

4

8

1206108

Algoritma ve Programlamaya Giriş

Z

4

3

1

4

9

1206109

Entegre Ofis

Z

4

3

1

4

10

1206110

Temel Elektronik

Z

4

3

1

4

TOPLAM

28

23

5

28

(*) Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir.

II.YARIYIL

SIRA

KODU

DERS

Z/S

HAFTALIK DERS SAATİ

KREDİ

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

1206201

Türk Dili-II

Z

2

2

0

2

2

1206202

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II

Z

2

2

0

2

3

1206203

Beden Eğitimi-II *

S

1

-

1

-

4

1206204

Güzel Sanatlar-II *

S

1

-

1

-

5

1206205

Yabancı Dil-II

Z

2

2

0

2

6

1206206

Matematik-II

Z

4

3

1

4

7

1206207

Veri Yapıları ve Programlama

Z

4

3

1

4

8

1206208

Bilgisayar Donanımı

Z

4

2

2

3

9

1206209

Grafik ve Animasyon

Z

4

3

1

4

10

1206210

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri-I

Z

4

3

1

4

TOPLAM

28

22

6

27

ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM / STAJ 6 HAFTA (30 GÜN)

(*) Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir.

2.YIL

III.YARIYIL

SIRA

KODU

DERS

Z/S

HAFTALIK DERS SAATİ

KREDİ

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

1206301

Görsel Programlama-I

Z

4

3

1

4

2

1206302

İnternet Programcılığı-I

Z

4

3

1

4

3

1206303

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri-II

Z

4

3

1

4

4

1206304

İşletim Sistemleri

Z

4

3

1

4

5

1206305

Mesleki Yabancı Dil-I

Z

2

1

1

2

6

1206306

Genel ve Teknik İletişim

Z

2

1

1

2

7

1206307

Bilgisayar Ağ Sistemleri

Z

2

1

1

2

TOPLAM

22

15

7

22

Seçmeli Dersler(*)

8

1206308

Delphi Programlama-I

S

4

3

1

4

9

1206309

C Programlama-I

S

4

3

1

4

10

1206310

Visual Basic Programlama-I

S

4

3

1

4

11

1206311

Bilgisayar Yardımıyla Tasarım ve Modelleme

S

4

3

1

4

12

1206312

Girişimcilik

S

2

1

1

2

13

1206313

Muhasebe Teknikleri ve Ticari Yazılımlar-I

S

2

1

1

2

TOPLAM

28

 

 

 

(*) Seçmeli derslerden toplam 6 saatlik ders seçilecektir.

IV.YARIYIL

SIRA

KODU

DERS

Z/S

HAFTALIK DERS SAATİ

KREDİ

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

1206401

Görsel Programlama-II

Z

4

3

1

4

2

1206402

İnternet Programcılığı-II

Z

4

3

1

4

3

1206403

Sistem Analizi ve Tasarımı

Z

4

2

2

3

4

1206404

Mikro Bilgisayar Sistemleri ve Assembler

Z

4

3

1

4

5

1206405

Mesleki Yabancı Dil-II

Z

2

1

1

2

6

1206406

Kalite Güvence ve Standartları

Z

2

1

1

2

7

1206407

İşletme Yönetimi

Z

2

1

1

2

TOPLAM

22

14

8

21

Seçmeli Dersler(*)

8

1206408

Delphi Programlama-II

S

4

3

1

4

9

1206409

C Programlama-II

S

4

3

1

4

10

1206410

Visual Basic Programlama-II

S

4

3

1

4

11

1206411

Bilgisayarlı Kontrol

S

4

3

1

4

12

1206412

Araştırma Teknikleri ve Seminer

S

2

1

1

2

13

1206413

Muhasebe Teknikleri ve Ticari Yazılımlar-II

S

2

1

1

2

TOPLAM

28

 

 

 

(*) Seçmeli derslerden toplam 6 saatlik ders seçilecektir.

ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM / STAJ 6 HAFTA (30 GÜN)

 

DERS İÇERİKLERİ

 

       KODU         DERS                  (TEORİ + UYGULAMA) KREDİ

}  1206106  Matematik -I  (3+1) 4
 

Aritmetik ve cebirsel işlemleri yapabilme. Bir gerçel sayının üssünü, kökünü hesaplayabilme. Denklem ve eşitsizlikleri çözebilme. Doğru ve parabol çizebilme. Trigonometrik oranları kullanabilme. Komplex sayılara kavrayabilme. Üstel ve logaritmik fonksiyonların özelliklerini kavrayabilme.

}  1206107  Teknolojinin Bilimsel İlkeleri  (3+1) 4
 

Öğrencinin, ileri aşamadaki eğitimine uyum sağlayabilmesi için temel fizik kurallarını kavrayabilme, malzemeyi tanıyabilme ve deneyler yapabilme. Malzeme, statik, mekanik, akışkanlar, dalga yayınımı, elektrik ve manyetizma konularında temel kuralları kavrayabilme. Laboratuar çalışmalarında değişkenleri belirleme, grafikleri çizebilme ve analiz becerilerini geliştirebilme.

}  1206108  Algoritma ve Programlamaya Giriş  (3+1) 4
 

Bir problemin çözümü için gerekli ilke ve evreleri kavrayabilme. Bir problem çözümü için gerekli algoritma ve akış şemalarını yapabilme. Özel amaçlar bölümünde belirtilen programlama dilini kullanarak bir programlama dilinin yapısını anlayabilme ve kullanabilme. Algoritma ve akış şemaları hazırlanan problemlerin kod yazımını yapabilme. Değişkenler, kontrol deyimleri, döngüler, diziler, alt programlar gibi kavramları anlayabilme ve kullanabilme. Grafik ortamına geçebilme ve kullanabilme. Grafik ortamında ulaşılabilen komutları kullanabilme ve program yazabilme.

}  1206109  Entegre Ofis  (3+1) 4
 

Bilgisayar teknolojisinin ofis ortamında değişik amaçlarla kullanılacağı gerçeğini kavrayabilme. Kelime işlem programını kullanabilme. Bilgisayar teknolojisiyle sunu hazırlayıp takdim edebilme. Çalışma tablosu oluşturabilme, çalışma hayatında sağlayacağı kolaylıkları kavrayabilme. Çalışma tablosunda grafik hazırlayabilme. Veritabanı programının sağladığı avantajların önemini kavrayabilme.

}  1206110  Temel Elektronik  (3+1) 4
 

Bilgisayar donanımı için gerekli olan temel elektronik elemanlarını ve prensiplerini kavrayabilme. Temel analog elektronik devre elemanları ile oluşturulmuş devrelerin çalışmalarını kavrayabilme. Temel sayısal elektronik prensipleri ve oluşturulmuş devrelerin çalışmalarını kavrayabilme.

}  1206206  Matematik-II  (3+1) 4
 

Lineer denklem sistemlerini çözebilme. Matrislerle işlem yapabilme. Limit ve sürekliliği kavrayabilme. Türev alma kurallarını uygulayabilme. İntegral yardımı ile alan ve hacim hesabı yapabilme. Basit diferansiyel denklemleri çözebilme. İstatistikle ilgili temel tanımları kavrayabilme.

}  1206207  Veri Yapıları ve Programlama  (3+1) 4  

Özel amaçlar için kullanılabilecek veri tiplerini tanımlayabilme. Sıralı yada doğrudan erişimli dosyaları oluşturabilme ve kullanabilme. İşaretçi tip değişkenleri kavrayıp, tanımlayabilme. Kendi kendini çağıran program parçaları oluşturabilme. Sıralama ve arama yöntemlerini kavrayabilme. Programlama dilinin sağladığı olanakları kullanarak kütüphaneler oluşturabilme ve mevcut kütüphaneleri inceleyebilme.

}  1206208  Bilgisayar Donanımı  (2+2) 3
 

Bilgisayar donanımında kullanılan birimleri, kartların ve cihazların yapılarını, çalışmalarını ve kullanımlarını kavrayabilme. Bilgisayar sistemlerinin oluşturulması, montajı, bakım-onarımı için gerekli temel bilgileri ve becerileri edinebilme. Programlama ve bilgisayarın işleyişi için gerekli donanım bilgilerini kavrayabilme.

}  1206209  Grafik ve Animasyon  (3+1) 4
 

Resim kaydetme formatlarını ve özelliklerini anlayabilme. Resim dosyalarını açıp, düzenleyebilme. Animasyon mantığını anlayabilme. Animasyon oluşturabilmek için gerekli çizim nesnelerini kullanabilme ve bunları animasyona dönüştürebilme.

}  1206210  Veri Tabanı Yönetim Sistemleri-I  (3+1) 4
 

Yapısal sorgulama dilini, veritabanı nesneleri ve veri tiplerini tanıyabilme. Yapısal sorgulama dili komutlarını kavrayabilme. Yapısal sorgulama dilinde tablo açma, değiştirme ve silme komutlarını kavrayabilme. Yapısal sorgulama dilinde yönetimsel fonksiyonları kavrayabilme.

}  1206301  Görsel Programlama-I  (3+1) 4
 

Görsel bir programlama dilini kurabilme ve kullanabilme. Görsel bir dilde bileşen paleti, özellikler paleti ve araç çubukları paleti gibi ekran bölümlerini tanıyabilme. Nesnel programlama yapısını yapısal programlamadan ayırt edebilme. Temel bileşenleri kullanabilme. Bileşenleri görsel açıdan düzenleyebilme. Bileşenlerin özelliklerini ve olaylarını kullanabilme. Program yazımında değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler kullanabilme. Nesnel bir dili kullandıktan sonra sınıf ve nesne kavramı ile ilgili terim ve tanımlamaları kavrayabilme ve kullanabilme.

}  1206302  İnternet Programcılığı-I  (3+1) 4
 

İnternet kullanımı ve programcılığı ile ilgili kullanılan temel kavram ve terimleri anlayabilme. Web sayfası tasarlayabilmek için gerekli ortamları ve programları kullanabilme. Web sayfası tasarımı için gerekli html komutlarını (tag) kullanabilme. Web sayfalarının içeriklerini geliştirmek için gerekli diğer script dillerini kullanabilme. Web sayfası tasarımında amaca uygun planlamayı yapabilme. Web sayfası tasarım editörlerini kullanabilme.

}  1206303  Veri Tabanı Yönetim Sistemleri-II  (3+1) 4  

İstemci/sunucu özellikli bir veritabanı yazılımında programlama mantığını kavrayabilme. İstemci/sunucu özellikli bir veritabanında arayüz (form) hazırlayabilme. İstemci/sunucu özellikli bir veritabanında raporlar hazırlayabilme.

}  1206304  İşletim Sistemleri  (3+1) 4
 

Çok kullanıcılı işletim sistemini tanıyabilme. Çok kullanıcılı işletim sistemini kullanabilme. Çok kullanıcılı işletim sistemini yönetebilme.

}  1206305  Mesleki Yabancı Dil-I  (1+1) 2
 

Yabancı dilden mesleki alanda faydalanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazma ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde söz ile ifade edebilme.

}  1206306  Genel ve Teknik İletişim  (1+1) 2
 

Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirmek. Mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmek. İletişim tekniklerini karşılaştırıp uygun olanının uygulayabilmek.

}  1206307  Bilgisayar Ağ Sistemleri  (1+1) 2
 

Bilgisayar ağlarını tanıyabilme. Bilgisayar ağlarında kullanılan kablo çeşitlerini ve özelliklerini tanıyabilme. Bilgisayar ağlarında kullanılan donanım birimlerini tanıyıp ağ bağlantılarını yapabilme. Ağ protokollerini kavrayabilme.
 

}  1206308  Delphi Programlama-I  (3+1) 4
 

Programlama dilini (Delphi) kurabilme ve kullanabilme. Bileşen paleti, özellikler paleti ve araç çubukları paleti gibi ekran bölümlerini tanıyabilme. Temel bileşenleri kullanabilme. Bileşenleri görsel açıdan düzenleyebilme. Bileşenlerin özelliklerini ve olaylarını kullanabilme. Program yazımında değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler kullanabilme. Sınıf ve nesne kavramı ile ilgili terim ve tanımlamaları kavrayabilme ve kullanabilme.
 

}  1206309  C Programlama-I  (3+1) 4
 

C programlama dili ile ilgili tanım ve yapıları kavrayabilme. C dilindeki yapısal özellikleri kavrayabilme ve programlarında kullanabilme. Döngü ve dallanma yapılarını kavrayabilme ve uygulayabilme. Standart fonksiyonları problemlerde doğru bir şekilde kullanabilme. Kendi ihtiyacına uygun alt programları oluşturabilme. Dosyalama mantığını kavrayabilme ve komutlarını kullanabilme.
 

}  1206310  Visual Basic Programlama-I  (3+1) 4
 

Visual Basic’in programlama yapısını kavrayabilme. Visual Basic’de veri tiplerini ve operatörleri kavrayabilme. Kontrol nesnelerini tanıyabilme, özelliklerini, olayları ve metotları kavrayabilme. Kontrol ve döngü komutlarını kavrayabilme ve program akışını istenilen şekilde yönlendirmesini sağlayabilme. Dizilerin mantığını kavrayabilme ve program içerisinde doğru olarak uygulayabilme. Prosedür ve fonksiyon alt programları ile standart fonksiyonları kavrayabilme ve yapısal programlar hazırlayabilme. Sıralı ve rastgele erişimli dosyaları kavrayabilme.

}  1206311  Bilgisayar Yardımıyla Tasarım ve Modelleme  (3+1) 4
 

Tasarım ve modelleme yazılımını kurup, kullanabilme. Araç çubukları ve çizim elemanlarını tanıyıp, kullanabilme. 2D ve 3D elemanları çizebilme. Bu elemanlardan bileşik ve daha karmaşık şekiller oluşturabilme. Elde edilen şekiller üzerinde düzeltmeler yapabilme. Işık ve kamera kullanarak daha etkin görüntüler elde edebilme. Yapılan çizimlere hareket katıp animasyona dönüştürebilme.
 

}  1206312  Girişimcilik  (1+1) 2
 

Girişimcinin ortaya çıkışını ve girişimcinin iş hayatında başarılı olması yöntemlerini kavrayabilme. Küçük işletmeleri ve ekonomideki rollerini kavrayabilme. Küçük işletmelerin kuruluş şekillerini ve yönetimini kavrayabilme.

}  1206313  Muhasebe Teknikleri ve Ticari Yazılımlar-I  (1+1) 2
 

Muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme. Finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme. Bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilme. Muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme.

}  1206401  Görsel Programlama-II  (3+1) 4
 

Görsel bir dilde yeni bileşenler oluşturabilme ve geliştirebilme. Bileşenleri dinamik olarak oluşturabilme. Bileşenleri ileri düzey kullandırma. Veri tabanı uygulamaları yazdırma. SQL kullanabilme. Değişik veri tabanı sunucularına ulaşım sağlama. İnternet yazılımları yapabilme.

}  1206402  İnternet Programcılığı-II  (3+1) 4
 

Web sitesi hazırlamada dinamik sayfa tasarımını anlayabilme. Sunucu için gerekli programları kurabilme ve ayarlayabilme. Dinamik sayfalar için HTML form tagları ve scriptlerini kullanabilme. CGI dilini kullanabilme. CGI dilini kullanarak bir veri tabanına bağlanabilme. Oturum yönetimini uygulayabilme.

}  1206403  Sistem Analizi ve Tasarımı  (2+2) 3
 

Meslek derslerinde öğrendiklerini entegre olarak kullanabilme. Öğrendiklerine kendi becerilerini de katarak yeni ürünler çıkarabilme. Yapılan çalışmayı bir rapor halinde hazırlayabilme ve sunabilme.

}  1206404  Mikro Bilgisayar Sistemleri ve Assembler  (3+1) 4
 

Bir mikrobilgisayarın temel donanım birimlerini ve yapılarını kavrayabilme. Mikrobilgisayar donanım birimlerinin işleyişi, birbirleri ile olan bağlantılarını öğrenebilme. Mikrobilgisayar sistemlerini düşük düzey programlama dilleri ile (makine dili) programlanmasını öğrenebilme, uygulayabilme.

}  1206405  Mesleki Yabancı Dil-II  (1+1) 2
 

Yabancı dilden mesleki alanda faydalanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazma ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde söz ile ifade edebilme.

}  1206406  Kalite Güvence ve Standartları  (1+1) 2
 

Standardizasyonun gereğini ve önemini kavrayabilme. Kalite ve Kalite Kavramlarını açıklayabilme. Kalite Güvencenin önemini kavrayabilme. Mesleki Standartları açıklayabilme.

}  1206407  İşletme Yönetimi  (1+1) 2
 

İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevre ile ilişkilerini kavrayabilme. İşletme çeşitlerini sıralayabilme. İşletmelerin kuruluş çalışmalarını, kuruluş yerinin seçimini ve işletmenin kapasitesinin belirlenmesini kavrayabilme. İşletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilme. İşletmelerin yönetiminde ortaya çıkan sorunları kavrayabilme.

}  1206408  Delphi Programlama-II  (3+1) 4  

Yeni bileşenler oluşturabilme ve geliştirebilme. Bileşenleri dinamik olarak oluşturabilme. Bileşenleri ileri düzey kullandırma. Veri tabanı uygulamaları yapabilme. SQL kullanabilme. Değişik veri tabanı sunucularına ulaşım sağlama. İnternet yazılımları yapabilme.

}  1206409  C Programlama-II  (3+1) 4  

İşaretçi tip değişkenleri kavrayıp, tanımlayabilme. İşaretçi aritmetiğini kullanabilme. Grafik ortamına geçebilme ve temel grafik fonksiyonlarını kullanarak grafik oluşturabilme. Değişik tipteki dosyaları tanımlayıp kullanabilme. Programlama dilinin sağladığı olanakları kullanarak bilgisayar portlarını kullanıp kontrol edebilme.

}  1206410  Visual Basic Programlama-II  (3+1) 4
 

Nesneye yönelik programlama mantığını tanıyabilme. Active X kavramını tanıyabilme. Veritabanı kavramını tanıyabilme ve visual basic ortamında veritabanı yaratabilme ve yönetebilme. Visual basic’te internet kontrollerini tanıyabilme. Veri yapısı ile ilgili kavramları tanıyabilme.

}  1206411  Bilgisayarlı Kontrol  (3+1) 4
 

Endüstriyel bilgisayarların yapısını ve temel özelliklerini tanıyabilme. Endüstriyel bilgisayarlarda kullanılan kartları tanıma, sistem içerisine takma ve çalıştırma becerisini kazanabilme. Ölçme ve kontrol işlemlerinin endüstriyel bilgisayar ile nasıl yapıldığını kavrayabilme. Transmitter’den alınan sinyallerin nasıl ölçülerek bilgisayara girilebileceğini kavrayabilme. Otomasyon sistemlerinde kullanılan network ağlarını ve temel özelliklerini açıklayabilme. Ölçme ve kontrol sistemleri için network ağlarının organizasyonunu gerçekleştirebilme. Ölçme veya kontrol yaparak, bir network üzerinden uzak bir bilgisayarla haberleşmenin nasıl yapıldığını kavrayabilme. Farklı network ağlarında çalışan sistemlerin birbirleri ile nasıl haberleştiğini kavrayabilme.

}  1206412  Araştırma Teknikleri ve Seminer  (1+1) 2
 

Bilimsel araştırma ilkeleri doğrultusunda veri toplama ve verilerin analizini yapabilme. Rapor yazma ilkelerine uygun olarak araştırma sonuçlarını raporlaştırabilme. İş hayatı ile tanışabilme. Bilgisayar alanındaki yenilikleri araştırarak gelişmeleri takip edebilme. Topluluk içinde kendini ifade ederek kendine güven duygusunu geliştirebilme.

}  1206413  Muhasebe Teknikleri ve Ticari Yazılımlar-II  (1+1)2
 

İşletme hesabı esasını kavrayabilme ve paket programda uygulayabilme. İşçi takibi ve sigorta işlemlerini bilgisayar ortamında uygulayabilme. İşletmelerin çek-senet ve stok takipleri ile ürün maliyetlerini hesaplayabilme.

 

HIZLI ERİŞİM

İLETİŞİM

Adres: Harran Üniversitesi,
Birecik Meslek Yüksekokulu
Karşıyaka Mah.
Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU Cad. 
Birecik / Şanlıurfa
Tlf:   (0 414) 318 32 29
Fax: (0 414) 318 32 28
E-posta:birecik@harran.edu.tr