( Aşağıdaki linklerde Ders İçerikleri ve AKTS'ler ard arda sıralanmıştır )

HALKLA İLİŞKİLER PROGRAMI DERSLERİ

1.YIL

I.YARIYIL

SIRA

KODU

DERS

Z/S

HAFTALIK DERS SAATİ

KREDİ

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

1204101

DAVRANIŞ BİLİMLERİ-I

Z

2

2

0

2

2

1204102

İLETİŞİM-I

Z

2

2

0

2

3

1204103

HALKLA İLİŞKİLER-I

Z

2

2

0

2

4

1204104

GENEL HUKUK BİLGİSİ

Z

3

2

1

3

5

1204105

GENEL İŞLETME

Z

3

2

1

3

6

1204106

TÜRK DİLİ-I

Z

2

2

0

2

7

1204107

Y.DİL-I (İNGİLİZCE)

Z

2

2

0

2

8

1204108

ATATÜRK İLK. VE İNKILAP TARİHİ-I

Z

2

2

0

2

9

1204109

SEÇMELİ DERS (BEDEN EĞİTİMİ)

S

2

2

0

0

10

1204110

BİLGİSAYAR-I

Z

4

2

2

3

TOPLAM                          Z: Zorunlu,   S: Seçmeli

24

20

4

21

II.YARIYIL

SIRA

KODU

DERS

Z/S

HAFTALIK DERS SAATİ

KREDİ

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

1204201

DAVRANIŞ BİLİMLERİ-II

Z

2

2

0

2

2

1204202

İLETİŞİM-II

Z

2

2

0

2

3

1204203

HALKLA İLİŞKİLER-II

Z

2

2

0

2

4

1204204

İSTATİSTİK

Z

4

2

2

3

5

1204205

TİCARET HUKUKU BİLGİSİ

Z

4

3

1

4

6

1204206

TÜRK DİLİ-II

Z

2

2

0

2

7

1204207

Y.DİL-II (İNGİLİZCE)

Z

2

2

0

2

8

1204208

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-II

Z

2

2

0

2

9

1204209

SEÇMELİ DERS (BEDEN EĞİTİMİ)

S

2

0

2

0

10

1204210

BİLGİSAYAR-II

Z

2

1

1

2

TOPLAM

24

18

6

21

ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM / STAJ 6 HAFTA (30 GÜN)

2.YIL

III.YARIYIL

SIRA

KODU

DERS

Z/S

HAFTALIK DERS SAATİ

KREDİ

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

1204301

REKLAM VE TANITIM

Z

2

2

0

2

2

1204302

HLK. İLİŞK. ORTAM VE ARAÇLAR

Z

2

2

0

2

3

1204303

HLK. İLİŞK. BASIM - YAYIM TEKNİKLERİ

Z

2

2

0

2

4

1204304

DİL VE ANLATIM BİLGİSİ

Z

2

2

0

2

5

1204305

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI-I

Z

3

1

2

2

6

1204306

SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU

Z

3

2

1

3

7

1204307

MESLEKİ YABANCI DİL-I

Z

4

2

2

3

8

1204308

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Z

2

2

0

2

9

1204309

GENEL EKONOMİ

Z

2

2

0

2

10

1204310

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-I

Z

2

1

1

2

TOPLAM

24

18

6

22

IV.YARIYIL

SIRA

KODU

DERS

Z/S

HAFTALIK DERS SAATİ

KREDİ

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

1204401

HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI

Z

4

2

2

3

2

1204402

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI-II

Z

2

1

1

2

3

1204403

KAMU YÖNETİMİ

Z

2

2

0

2

4

1204404

ÖRGÜTSEL İLETİŞİM

Z

2

2

0

2

5

1204405

DİKSİYON

Z

2

2

0

2

6

1204406

REKLAMCILIK UYGULAMALARI

Z

2

2

0

2

7

1204407

KİTLE İLETİŞİM MEVZUATI

Z

2

2

0

2

8

1204408

MESLEKİ YABANCI DİL-II

Z

4

2

2

3

9

1204409

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE TÜK. BİL.

Z

2

2

0

2

10

1204410

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-II

Z

2

1

1

2

TOPLAM

24

18

6

22

ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM / STAJ 6 HAFTA (30 GÜN)

 

 

DERS İÇERİKLERİ

 

     KODU          DERS                                     (TEORİ + UYGULAMA) KREDİ

}  1204101   DAVRANIŞ BİLİMLERİ-1  (2+0) 2
 

Davranış Bilimleri ve Sosyoloji, Sosyolojinin Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Sosyolojinin Tarihçesi, Kültür, Toplumsal Gruplar, Toplumsallaşma, Aile Kurumu, Ekonomi Kurumu, Eğitim Kurumu, Din Kurumu, Siyasal Kurumlar, Nüfus Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik, Toplumsal Değişme ve Kentleşme.

}  1204102   İLETİŞİM-1  (2+0) 2
 

İletişim, ve Toplumsal / Kültürel Sistemler, İletişim Sürecinin Temel Öğeleri ve İşleyişi, Sözlü ve Yazılı İletişim, Sözsüz İletişim, Kitle İletişimi.

}  1204103   HALKLA İLİŞKİLER-1  (2+0) 2
 

Halkla İlişkilerin Tanımı ve Halkla İlişkiler Karması, Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi, Halkla İlişkilerde Meslekleşme ve Temel İlkeler, Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Organizasyonu, Kurum İçi Halkla İlişkiler, Halkla İlişkilerde Araştırma.

}  1204104   GENEL HUKUK BİLGİSİ  (2+1) 3
 

Hukuk Kavramı, Hukuk Kurallarının Niteliği (Hukukun Müeyyidesi) ve Hukukun Sistemi, Kamu Hukukun Dalları, Hukukun Kaynakları Hakkın Tanımı ve Türleri, Hakkın Kazanılması –Kaydedilmesi-Kullanılması ve Korunması, Şahıs ve Şahıs Türleri, Hakiki Şahsiyetin Ehliyeti, Hısımlık ve İkametgah, Şahsiyetin Korunması,Hükmi Şahsiyet, Zilyetlik, Tapu Sicil, Mülkiyet,Sınırlı Aynı Haklar, Türk Yargı Sistemi.

}  1204105  GENEL İŞLETME  (2+1) 3
 

İnsan İhtiyaçları – Toplum ve Ekonomi, Ekonomi- Üretim İlişkisi Müteşebbis, Sermaye, Emek, Üretim Kaynağı Olarak İşletmenin Doğuşu ve İşletme Kuramı, İşletmenin Çevresi, İşletmenin Kuruluşu, İşletmenin Büyüklüğü, İşletmenin Türleri, İşletmenin Doğal Yapısı, İşletmenin Maliyetleri, İşletmenin Gelirleri, İşletmenin Verimliliği, İşletmenin Riskleri, İşletmenin İşlevleri.

}  1204106   TÜRK DİLİ-1  (2+0) 2
 

Dil Nedir? Dilin Türleri, Anlatım Nedir? Anlatım Süreci, Anlatım Biçimleri, Noktalama İşaretleri, Yazım (İmla) Kuralları, Anlatım Bozuklukları.

}  1204107   YABANCI DİL-1  (2+0) 2
 

A-Konuşma, B-Dinleme-Anlama, C-Yazma, D-okuma-Anlama.

}  1204108   ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TARİHİ-1  (2+0) 2
 

İnkılap Tarihinin Anlamı-Türk İnkılabının Önemi, Türk İnkılabına Yol Açan Nedenlere Toplu Bir Bakış, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti'nin Parçalanmaya Başlaması, İşgaller Karşısında Memleketin Durumu- Mustafa Kemal Paşa'nın Tutumu, Kurtuluş için İlk Adım-Kongreler Yolu ile Teşkilatlanma, Kuvayı Milliye- Misak-ı Milli.

}  1204110   BİLGİSAYAR-1  (2+2) 4
 

Bilgi ve Bilgiişlem, Bilgi İşleme Evreleri, Bilgisayar ve Bilgiişlem, Sayısal Bilgisayarların Esasları, Bilgisayar Giriş Çıkış Sistemi, Bilgisayar Yazılım Sistemi, Programlamaya Sistematik Yaklaşım, Bazı Tasarım Yöntemleri, Örnek Algoritmalar.

}  1204201   DAVRANIŞ BİLİMLERİ-2  (2+0) 2
 

Psikoloji Bilimine Giriş,Psikolojide Kullanılan Araştırma Teknikleri, Gelişim Psikolojisi, Güdüler ve Duygular, Duyum ve algı, Tepkisel ve Edimsel Koşullanalar Yoluyla Öğrenme, Bilişsel Öğrenme-Belek ve Öğrenme Stratejileri, Dil Düşünme ve İletişim, Kişilik ve Savunma Mekanizmaları, Ruh Sağlığı ve Uyum, Davranış Üzerinde Sosyal Etkiler, Tutumlar, Psikolojinin Başlıca Uygulama Alanları.

}  1204202   İLETİŞİM-2  (2+0) 2
 

Sözlü ve Yazılı İletişim, Sözsüz İletişim, Kitle İletişimi, İkna Edici İletişim, İletişim Sorunları ve İlkeleri.

}  1204203   HALKLA İLİŞKİLER-2  (2+0) 2
 

Halkla ilişkilerde Araştırma, Halkla İlişkilerde Kampanya Planlaması, Halkla İlişkilerde Uygulama ,Halkla İlişkilerde Derleme, Halkla İlişkilerde Kullanılan İletişim Araçlar ve Medya İlişkileri , Örnek Olaylar ve Çözüm Yolları.

}  1204204   İSTATİSTİK  (2+2) 3
 

İstatistik Nedir? Temel Olasılık İşlemleri, Hipotez Sınamalarına Giriş, Frekans Dağılımları, Ki- Kare Değerinin Hesaplanması, Aritmetik Ortalama, Normal Dağılımda Standart Sapma, İkili Deney Sonuçları ve Olasılıklar, Ana Kütle Ortalamasının Tahmin Edilmesi, Ortalamaya İlişkin Hipotez Sınamalarında Normal Dağılım, Hipotez Sınaması için Örnekler, T Dağılımı, Doğrusal Fonksiyonlar, Korelasyon ve Doğrusal Regresyon , En Küçük Kareler Yöntemi.

}  1204205   TİCARET HUKUKU BİLGİSİ  (3+1) 4  

Genel Kavramlar, Ticari İşletme Kavramı ve çeşitleri, Tacir ve yükümlülükleri, Ticari Defterler, Tüccar Yardımcıları: Ticari Temsilci ve Vekil,Tellal, Komisyoncu, Acente.

}  1204206   TÜRK DİLİ-2   (2+0) 2
 

Anlatım Bozuklukları ,Yazmada Biçim ve İçerik, Aktarmalar ve Kaynak Gösterme, Çizelge ve Şekiller, Bilimsel Araştırma ve İnceleme Raporları, İşe Başvuru Yazıları.

}  1204207   YABANCI DİL-2   (2+0) 2
 

A-Konuşma, B-Dinleme-Anlama, C-Yazma, D-okuma-Anlama.

}  1204208   ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TARİHİ-2   (2+0) 2
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışı, Ulusal Ordunun Kurulması, İki Önemli Olay: Sevres ve Gümrü Barışları, Sakarya Savasına Kadar Kurtuluş Mücadelesi, Sakarya Savaşı – Büyük TAARRUZ, Mudanya' dan Lozan'a, Siyasal Alanda iki Büyük İnkılap, Takrir-i Sükun '' Dönemine.

}  1204210   BİLGİSAYAR-2   (1+1) 2
 

Programlamaya Sistematik Yaklaşım, Bazı Tasarım Yöntemleri, Örnek Algoritmalar, Basic Programlama Diline Giriş, Giriş/ Çıkış Deyimleri, Sistem Komutları, Denetim Komutları, Denetim Deyimleri, Program Örnekleri, Dizinli Değişkenler, Program Örnekleri, II, Program Örnekleri-III, Fonksiyon ve Altyordam Kullanımı, Program Örnekleri- IV.

}  1204301   REKLAM VE TANITIM  (2+0) 2
 

Reklamcılığa genel bakış,Reklamcılık Kurumları, Reklam Kampanyaları Planlama, reklam bütçesi, Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi, Türkiye'de Reklamcılık ve Uluslararası Reklamcılık.

}  1204302   HLK. İLİŞK. ORTAM VE ARAÇLAR  (2+0) 2
 

Halkla İlişkilerin Temel Kavramları, Halkla İlişkiler ve İletişim, Kitle İletişimi ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkilerde Kullanılan Ortam ve Araçlar, Dış Halkla İlişkiler ve Basılı Araçlar, Dış Halkla İlişkilerde Görsel ve İşitsel Araçlar, Organizasyon Faaliyetleri, Medya ile İlişkiler.

}  1204303   HLK. İLİŞK. BASIM-YAYIM TEKNİKLERİ  (2+0) 2
 

Basın Teknikleri: (Sayfa Düzeni) , Basın Teknikleri: Yazı (Tipograf) , Basım Teknikleri: Fotoğrafa, Basım Teknikleri: Renk, Basım Teknikleri: Başlıklar, Basım Teknikleri: Halkla İlişkilerde Kullanılan Basılı İletişim Araçlarından Örnekler, Yayın Teknikleri, Görsel ve İşitsel Anlatım Araçlarının Temel Özellikleri ve Yayın Teknikleri.

}  1204304   DİL VE ANLATIM BİLGİSİ  (2+0) 2
 

Anlatım ve Türleri, Anlatım süreci , I , Anlatım Aracı- II Konuşma Sanatı, Konuşma Türleri-Hazırlıksız Konuşmalar , Topluluk Karşısında Konuşmalar - I, Topluluk Konuşmalar – II , Yazılı İletişim, Yazışma Biçimleri, Rapor- Tutanak-Karar.

}  1204305   BİLGİSAYAR UYGULAMALARI-1   (1+2) 3
 

Elektronik Sunu Tasarımı, Sunu Programları, Araçları, Hazırlama ve Gösterim Yapma.

}  1204306   SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU  (2+1) 3
 

İş hukukunun Genel Kavramları, İşçi, İşveren, İşveren Vekili, Taşeron, Hizmet Sözleşmesi ve çeşitleri, Hizmet sözleşmesinin geçersizlik ve iptali, Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler: İşçi ve işveren borçları, Hizmet sözleşmesinin sona ermesi ve Kıdem Tazminatı. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi ve uygulamalar.

}  1204307   MESLEKİ YABANCI DİL-1   (2+2) 3
 

Konuşma. Dinleme-Anlama. Yazma. Okuma-Anlama.

}  1204308   YÖNETİM VE ORGANİZASYON (2+0) 2
 

Yönetim ve Yöneticilik, Yönetimin Temel Öğeleri, Organizasyon, Organizasyonların Doğuş Nedenleri, Örgüt Kurumları, Yönetimin Temel Fonksiyonları Organizasyon Yapısı ile ilgili Temel Hususlar, Örgütlerde Yönetime Katılma, Yetki Karar, Motivasyon, Personel Davranışlarıyla ilgili Teoriler, Toplam KALİTE Yönetimi, Kalite Çemberleri.

}  1204309   GENEL EKONOMİ  (2+0) 2
 

İktisadın Tanımı-Yöntemi ve Tarihsel Gelişimi, Temel Kavramlar, Kıtlık-Ekonomik Tercih ve Kıtlık Sorununun Çözümü, Talep ve Arz, Piyasa Dengesi, Talep Fayda ve Tüketici Davranışı, Esneklik, Üretici Tercihlerinin Temelleri, Üretim Maliyetleri, Piyasa, Para ve Ekonomik Yaşamda Dolanımı, Para Talebi ve Faiz, Paranın Değeri ve Fiyatlar Genel Düzeyi Milli Gelir ve İstihdamı Belirleyen Öğeler.

}  1204310   YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA  (1+1) 2
 

Plan. Hazırlık ve Yazım. Anlatım.

}  1204401   HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI  (2+2) 3
 

Çeşitli alanlarda Halkla İlişkiler uygulaması. Kamu Kurumlarında, Ticari Şirketlerde, Okullarda, Hastanelerde vs. Halkla İlişkiler.

}  1204402   BİLGİSAYAR UYGULAMALARI-2   (1+1) 2
 

Elektronik Sunu Tasarımı, Sunu Programları, Araçları, Hazırlama ve Gösterim Yapma.

}  1204403   KAMU YÖNETİMİ   (2+0) 2
 

Kamu Yönetimi: Genel Kavram ve Özellikleri, Yönetime bilimsel Yaklaşım, Devletin Görevlerindeki Yeni Gelişmeler, bürokrasi, Kamu Politikaları (Hedef ve Siyasetler), Planlama, Örgütleme I, Örgütleme II, Koordinasyon, Kamu Hizmetlerinin Örgütlenmesi, Personel, Memurların Örgütlenmesi Kamu Yönetiminde Bozulmalar.

}  1204404   ÖRGÜTSEL İLETİŞİM  (2+0) 2
 

Örgütsel Davranış, Davranış Düzlemi,Sosyal Statü ve Rol Kavramı, Kişilik, Kişi-Örgüt Bütünleşmesi, Algılama ve Öğrenme Kuramları , Motivasyon.

}  1204405   DİKSİYON  (2+0) 2
 

Konuşma ve Dinleme Becerileri, Konuşma Türleri, Konuşmanın Yapısını Oluşturma ve Konuşmayı Etkili Kılma, İkna Edici Konuşmanın Düzenlenmesi ve Planın Oluşturulması, Satış Kampanyası Konuşması, İkna Edici Konuşmayı Destekleyici Etmen Olarak Sözcük İletişimi.

}  1204406   REKLAMCILIK UYGULAMALARI  (2+0) 2
 

Reklam Metni Yazımı, Basılı Medya İçin Reklam Yapımı, Medya Planlama ve seçimi, Reklam etkinliğinin ölçümü.

}  1204407   KİTLE İLETİŞİM MEVZUATI  (2+0) 2
 

Kitle Haberleşmesi, Haberleşme Özgürlüğü, Basın Rejimi, Radyo Televizyon rejimi, RTÜK ve İlgili Mevzuat.

}  1204408   MESLEKİ YABANCI DİL-2   (2+2) 3
 

Konuşma. Dinleme-Anlama. Yazma. Okuma-Anlama.

}  1204409  TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE TÜKETİCİ BİLİNCİ  (2+0) 2
 

Tüketici Bilgisine İlişkin Temel Kavramlar, Ekonominin İşleyişi ve Piyasa Ekonomisinde Tüketici Davranışlarının Yeri ve Önemi, Psikolojik Faktörler, Sosyal Kültürel Faktörler, Tüketici Davranışlarında Ekonomik Etkenler, Tüketici Satın Alma Karar Süreci, Tüketici Bilinci Ülkemizde Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Yasalar ve Kuruluşlar, Çevre Koruma ve Tüketici Bilinci, Tüketicinin Eğitimi.

}  1204410   YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA  (1+1) 2
 

Plan. Hazırlık ve Yazım. Anlatım.
 


İLETİŞİM

Adres: Harran Üniversitesi,
Birecik Meslek Yüksekokulu
Karşıyaka Mah.
Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU Cad. 
Birecik / Şanlıurfa
Tlf:   (0 414) 318 32 29
Fax: (0 414) 318 32 28
E-posta:birecik@harran.edu.tr