( Aşağıdaki linklerde Ders İçerikleri ve AKTS'ler ard arda sıralanmıştır )

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI METEP DERSLERİ

1.YIL

I.YARIYIL

SIRA

KODU

DERS

Z/S

HAFTALIK DERS SAATİ

KREDİ

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

1205101

Türk Dili-I

Z

2

2

0

2

2

 1205102

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi -I

Z

2

2

0

2

3

 1205103

Beden Eğitimi-I *

S

1

-

1

-

4

1205104

Güzel Sanatlar-I *

S

1

-

1

-

5

1205105

Yabancı Dil-I

Z

2

2

0

2

6

1205106

Genel Muhasebe

Z

4

3

1

4

7

1205107

Bilgisayara Giriş

Z

2

1

1

2

8

1205108

Genel İşletme

Z

4

3

1

4

9

1205109

Z

2

1

1

2

10

1205110

İktisada Giriş

Z

2

2

0

2

11

1205111

Matematik

Z

3

2

1

3

12

1205112

Genel Hukuk Bilgisi

Z

2

2

0

2

TOPLAM

27

22

5

27

(*) Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir.

II.YARIYIL

SIRA

KODU

DERS

Z/S

HAFTALIK DERS SAATİ

KREDİ

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

1205201

Türk Dili-II

Z

2

2

0

2

2

1205202

Z

2

2

0

2

3

1205203

Beden Eğitimi-II *

S

1

-

1

-

4

1205204

Güzel Sanatlar-II *

S

1

-

1

-

5

1205205

Yabancı Dil-II

Z

2

2

0

2

6

1205206

Z

4

3

1

4

7

1205207

Bilgisayar Büro Programları

Z

4

3

1

4

8

1205208

Z

2

1

1

2

9

1205209

Makro İktisat

Z

2

2

0

2

10

1205210

Ticari Matematik

Z

2

1

1

2

11

1205211

Ticaret Hukuku Bilgisi

Z

2

2

0

2

12

1205212

İstatistik

Z

2

1

1

2

TOPLAM

26

21

5

26

ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM / STAJ 6 HAFTA (30 GÜN)

(*) Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir.

2.YIL

III.YARIYIL

SIRA

KODU

DERS

Z/S

HAFTALIK DERS SAATİ

KREDİ

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

1205301

Bilgisayarlı Muhasebe –I

Z

4

3

1

4

2

1205302

Vergi Hukuku

Z

4

3

1

4

3

1205303

Maliyet Muhasebesi

Z

4

3

1

4

4

1205304

Şirketler Muhasebesi

Z

3

2

1

3

5

1205305

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

Z

2

1

1

2

6

1205306

Yönlendirilmiş Çalışma -I

Z

3

2

1

3

TOPLAM

20

14

6

20

Seçmeli Dersler(*)

7

1205307

Mesleki Yabancı Dil -I

S

4

2

2

3

8

1205308

Finansal Yönetim

S

4

3

1

4

9

1205309

Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu

S

2

1

1

2

10

1205310

Kooperatif Muhasebesi

S

2

1

1

2

11

1205311

Borçlar Hukuku

S

2

2

0

2

12

1205312

Kamu Maliyesi

S

2

2

0

2

13

1205313

İnşaat Muhasebesi

S

2

1

1

2

TOPLAM

28

 

 

 

(*) Seçmeli derslerden toplam 8 saatlik ders seçilecektir.

IV.YARIYIL

SIRA

KODU

DERS

Z/S

HAFTALIK DERS SAATİ

KREDİ

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

1205401

Bilgisayarlı Muhasebe –II

Z

4

3

1

4

2

1205402

Türk Vergi Sistemi

Z

4

3

1

4

3

1205403

Muhasebe Denetimi

Z

3

2

1

3

4

1205404

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Z

2

1

1

2

5

1205405

Z

2

1

1

2

6

1205406

Yönlendirilmiş Çalışma –II

Z

3

2

1

3

TOPLAM

18

12

6

18

Seçmeli Dersler(*)

7

1205407

Mesleki Yabancı Dil -II

S

4

2

2

3

8

1205408

Mali Tablolar Analizi

S

4

3

1

4

9

1205409

Banka Muhasebesi

S

3

2

1

3

10

1205410

Masa Üstü Yayıncılık

S

4

3

1

4

11

1205411

Enflasyon Muhasebesi

S

2

1

1

2

12

1205412

Konaklama Muhasebesi

S

2

1

1

2

TOPLAM

26

 

 

 

(*) Seçmeli derslerden toplam 8 saatlik ders seçilecektir.

ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM / STAJ 6 HAFTA (30 GÜN)

 

 

DERS İÇERİKLERİ

 

     KODU         DERS                  (TEORİ + UYGULAMA) KREDİ

}  1205101  TÜRK DİLİ-1   (2+0) 2
 

Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi. Sözcük ve Cümle. Kelime Türleri. Anlatımın Öğeleri ve Anlatım.Türleri. Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri.

}  1205102  ATATÜRK İLK. ve İNKILÂP TARİHİ –I   (2+0) 2
 

Temel Kavramlar. Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar. Türk İnkılâplarının Hazırlık Dönemi. Türk İstiklâl Savaşı.

}  1205105  YABANCI DİL -I (İngilizce)    (2+0) 2
 

Konuşma. Dinleme-Anlama . Yazma. Okuma-Anlama.

}  1205106  GENEL MUHASEBE   (3+1) 4
 

Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi. Bilanço Hesapları. Gelir Tablosu Hesapları.

}  1205107  BİLGİSAYARA GİRİŞ   (1+1) 2
 

Bilgisayarın Tarihi Gelişimi ve Temel Kavramlar. Bilgisayarın Yapısı ve İşleyişi. Bilgisayar İşletim Sistemi.

}  1205108  GENEL İŞLETME   (3+1) 4
 

İşletmenin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri. İşletmelerin Sınıflandırılması. İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi. İşletme Fonksiyonları.

}  1205109  BÜRO YÖNETİMİ ve İLETİŞİM TEKNİKLERİ   (1+1) 2
 

Yönetim ve Büro Yönetimi Kavramları. Büro Yönetiminin Fonksiyonları. Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri. İletişim Kavramının Tanımı ve Anlamı. Örgütsel İletişimin Anlamı ve İşlevi.

}  1205110  İKTİSADA GİRİŞ   (2+0) 2
 

Ekonomi İle İlgili Temel Kavramlar ve Ekonomik Sistemler. Fiyat Teorisi ve Fiyat Oluşumu Tüketim ve Üretim Teorileri. Piyasa Çeşitleri ve Firma Dengesi Analizleri. Faktör Fiyatları ve Genel Denge.

}  1205111  MATEMATİK   (2+1) 3
 

Sayılar. Cebir. Denklemler ve Eşitsizlikler. Fonksiyonlar. Logaritma. Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler. Türev. İntegral.

}  1205112  GENEL HUKUK BİLGİSİ   (2+0) 2
 

Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları ve Kaynakları. Türk Yargı Sistemi, Yargı Kuruluşları ve Dava Türleri. Hukukî Olaylar, İlişkiler ve İşlemler. Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetleri. Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar. Mülkiyet Hakkı, Konusu, Kapsamı ve Türleri. Borç Kavramı ve Sözleşme Türleri. Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mevzuatı.

}  1205201  TÜRK DİLİ -II   (2+0) 2
 

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri. Noktalama ve Yazım Kuralları. Anlatım Bozuklukları.

}  1205202  ATATÜRK İLK. ve İNKILÂP TARİHİ –II    (2+0) 2
 

Atatürk Dönemi İnkılâpları. Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk Dönemindeki Dış Siyaseti. Atatürk İlkeleri.

}  1205205  YABANCI DİL -II (İngilizce)    (2+0) 2
 

Konuşma. Dinleme-Anlama. Yazma. Okuma-Anlama.

}  1205206  DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ   (3+1) 4
 

Envanter İşlemleri İle İlgili Temel Kavramlar. Muhasebe Dışı ve Muhasebe İçi Envanter Çalışmaları (Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları). Finansal (Malî) Tabloların Düzenlenmesi.

}  1205207  BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI   (3+1) 4
 

Kelime İşlem Programı. Çalışma Tablosu Hazırlama. Internet ve Elektronik Posta.

}  1205208  İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI   (1+1) 2
 

İşletme Yönetiminde Sorun Çözme. İletişim. İnsan İlişkileri ve Grup Çalışması. Kendini Geliştirme ve Kendi Kendini Yönetme.

}  1205209  MAKRO İKTİSAT   (2+0) 2
 

Millî Gelir ve İstihdam. Para ve Para Politikaları. Dış Ticaret. Ekonomik Büyüme, Ekonomik Dalgalanma ve Gelir Dağılımı.

}  1205210  TİCARİ MATEMATİK   (1+1) 2
 

Yüzde Hesapları. Alış, Maliyet, Satış ve Kâr Hesapları. Oranlı Bölme ve Şirketlerle İlgili Hesaplamalar. Karışım, Bileşim ve Alaşım Problemleri. Faiz Hesapları. İskonto.

}  1205211  TİCARET HUKUKU BİLGİSİ   (2+0) 2
 

Ticarî İşletme Hukuku. Şirketler Hukuku. Kıymetli Evrak Hukuku.

}  1205212  İSTATİSTİK   (1+1) 2
 

Temel Kavramlar. Verilerin Toplanması, Düzenlenmesi ve Sunulması. Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri. İndeksler. Olasılık Kuramı ve Tesadüfi Değişkenler. Regresyon, Trend ve Korelasyon.

}  1205301  BİLGİSAYARLI MUHASEBE –I   (3+1) 4
 

Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi. Bilanço ve Gelir Tablosu . Paket Program Kullanımı.

}  1205302  VERGİ HUKUKU   (3+1) 4
 

Vergi Hukukunun Temel İlkeleri. Vergiye İlişkin Temel Kavramlar ve Vergilendirme İşlemleri. Vergi İdaresi ve Görevleri. Vergi Suç ve Cezaları. Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları.

}  1205303  MALİYET MUHASEBESİ   (3+1) 4
 

Maliyet Muhasebesi İle İlgili Temel Kavramlar ve Maliyetlerin Sınıflandırılması. Maliyet Unsurları. Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağıtım Yöntemleri. Maliyet Hesaplama Sistemleri.

}  1205304  ŞİRKETLER MUHASEBESİ   (2+1) 3
 

Şirket Kavramı, Türleri ve Şahıs Şirketleri. Şahıs Şirketlerinin Özellikleri ve Muhasebe Kayıtları. Sermaye Şirketleri, Kooperatifler ve Muhasebe Kayıtları.

}  1205305  DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ   (1+1) 2
 

Dış Ticaret, Gümrük, Döviz Piyasası ve Kambiyo Rejimleri ile İlgili Kavramlar. Dış Ticaret Teorileri. Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler. Dış Ticarette Ödeme Şekilleri. Gümrükleme. Kambiyo Mevzuatı.

}  1205306  YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA -I   (2+1) 3
 

Plân. Hazırlık ve Yazım. Anlatım.

}  1205307  MESLEKİ YABANCI DİL –I (İng.)   (2+2) 4
 

Konuşma. Dinleme – Anlama. Yazma. Okuma – Anlama.

}  1205308  FİNANSAL YÖNETİM   (3+1) 4
 

Finansmanla İlgili Temel Kavramlar ve Finansal Analiz Araçları (Oranlar). İşletme Sermayesi Yönetimi. Yatırım (Sermaye) Bütçelemesi ve Yatırım Kararları. Kaynak Maliyeti.

}  1205309  MUHASEBE SİSTEMLERİ ve ORGANİZASYONU   (1+1) 2
 

Muhasebe Sistemleri. Muhasebe Organizasyonu. Hesap Plânı.

}  1205310  KOOPERATİF MUHASEBESİ   (1+1) 2
 

Kooperatifler. Kooperatiflerde Muhasebe Sistemi. Kooperatif İşlemlerine Ait Muhasebe Uygulamaları.

}  1205311  BORÇLAR HUKUKU   (2+0) 2
 

Borçlar Hukukunun Konusu ve Kaynakları. Borç ve Sorumluluk Kavramı. Borçların Doğumu, Borçların Hükümleri. Borçların Özel Durumları. Borçların Sona Ermesi.

}  1205312  KAMU MALİYESİ   (2+0) 2
 

Kamu Maliyesinin Tanımı, Konusu, Gelişimi ve Mali Olaylar. Kamu Harcamalarının Önemi, Çeşitleri ve Ayrımı. Kamu Gelirlerinin Önemi, Çeşitleri ve Ayrımı. Bütçe. Türk Bütçe Sistemi. Devlet Borçları. Maliye Politikası.

}  1205313  İNŞAAT MUHASEBESİ   (1+1) 2
 

İnşaat Taahhüt ve Onarım İşleriyle İlgili Temel Kavramlar. İnşaat İşlerinde Tekdüzen Muhasebe Sistemi İnşaat İşlerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları.

}  1205401  BİLGİSAYARLI MUHASEBE –II   (3+1) 4
 

İşletme Hesabı Esasının Paket Programda Uygulanması. İşçi Takip ve Sigorta İşlemleri. Kart İşlemleri.

}  1205402  TÜRK VERGİ SİSTEMİ   (3+1) 4
 

Gelir Vergisi. B. Kurumlar Vergisi. Emlâk Vergisi. Veraset ve İntikal Vergisi. Motorlu Taşıtlar Vergisi. Katma Değer Vergisi.

}  1205403  MUHASEBE DENETİMİ   (2+1) 3
 

Temel Kavramlar ve Tarihi Gelişim. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları. Denetim Raporu, Süreci ve Planlaması. Denetim Kanıtları ve Teknikleri. Çalışma Kağıtları. İç Kontrol Sistemi. Varlık ve Kaynak Hesaplarının Denetimi. Sonuç Hesapları ve Mali Tabloların Denetimi.

}  1205404  İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU   (1+1) 2
 

İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi, Kavramları, Kaynakları ve Uygulama Alanı. Bireysel İş Hukuku. Toplu İş Hukuku. Sosyal Güvenlik Hukuku ve Türk Sosyal Güvenlik Sistemi Uygulaması.

}  1205405  DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ   (1+1) 2
 

Türk Dış Ticaret Rejimi ve Kambiyo Mevzuatı. Dış Ticaret İşlemlerinde Hesap Plânı. Döviz, Menkul Kıymet ve Avans İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi. İthalât ve İhracat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi.

}  1205406  YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA –II    (2+1) 3
 

Plân. Hazırlık ve Yazım. Anlatım.

}  1205407  MESLEKİ YABANCI DİL -II (İng.)    (2+2) 4
 

Konuşma. Dinleme – Anlama. Yazma. Okuma – Anlama.

}  1205408  MALİ TABLOLAR ANALİZİ   (3+1) 4
 

Malî Analizin Tanımı, Kapsamı ve Çeşitleri. Malî Tabloların Çeşitleri ve Düzenlenmesi. Malî Analiz Teknikleri.

}  1205409  BANKA MUHASEBESİ   (2+1) 3
 

Banka ile İlgili Temel Kavramlar ve Kuruluş İşlemleri. Bankaların Kaynak Sağlama ve Muhasebe İşlemleri. Bankada Yapılan Kredi İşlemleri. Bankada Yapılan Kambiyo İşlemleri. Bankada Yapılan Hizmet İşlemleri.

}  1205410  MASA ÜSTÜ YAYINCILIK   (3+1) 4
 

Masa Üstü Yayıncılıkta Kullanılan Araçlar. Bilgisayar Büro Programları. Yazı Yazma Teknikleri. Yazışma Teknikleri. Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri.

}  1205411  ENFLÂSYON MUHASEBESİ   (1+1) 2
 

Enflâsyonun Muhasebe Üzerindeki Etkileri. Enflâsyon Muhasebesine Yönelik Muhasebe Standartları ve SPK Tebliği. Enflâsyon Muhasebesi Uygulaması ve Ülkemizdeki Enflâsyon Muhasebesi ile İlgili Uygulama Örnekleri.

}  1205412  KONAKLAMA MUHASEBESİ   (1+1) 2
 

Konaklama İşletmeleri Organizasyonu ve Muhasebe İşlemleri. Konaklama İşletmelerinde Resepsiyon –Muhasebe. Konaklama İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Bölümü-Muhasebe. Konaklama İşletmelerinde İşçilik ve Ücretler. Oda ve Yemek Maliyetinin ve Satış Fiyatının Tespiti.
 

HIZLI ERİŞİM

İLETİŞİM

Adres: Harran Üniversitesi,
Birecik Meslek Yüksekokulu
Karşıyaka Mah.
Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU Cad. 
Birecik / Şanlıurfa
Tlf:   (0 414) 318 32 29
Fax: (0 414) 318 32 28
E-posta:birecik@harran.edu.tr